Vlaanderen

Pierwsze stacje szybkiego ładowania Fastned wzdłuż flamandzkich autostrad

Flamandzka minister mobilności i robót publicznych Lydia Peeters otwiera dziś dwie stacje szybkiego ładowania wzdłuż flamandzkich autostrad. Dotyczy to dwóch z łącznie trzynastu stacji szybkiego ładowania, które Fastned wdraża w ramach europejskiego projektu BENEFIC. Kilka stacji z tego programu jest obecnie w budowie. Na początku

Wzrost z 44 do 50 ton dla sektora transportowego

W najbliższej przyszłości na drogach flamandzkich, w określonych okolicznościach, będą dozwolone transporty o maksymalnej dopuszczalnej masie (DMC) do 50 ton. Rząd flamandzki co do zasady zaaprobował to. Aby przetransportować taką masę, przewoźnicy muszą spełnić kilka rygorystycznych warunków. Są one niezbędne do ochrony naszej infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach

VVSG prosi o przesunięcie daty premiery ze względu na podstawową dostępność

Rzecznik, organizacja dzieląca się wiedzą i sieciowa dla władz lokalnych, Stowarzyszenie Miast i Gmin Flamandzkich, zwraca się do ministra Lydii Peeters o przesunięcie daty uruchomienia podstawowej dostępności o 6 miesięcy. Różne władze lokalne są zaniepokojone zbyt krótkim harmonogramem procesu zmierzającego do uzyskania podstawowej dostępności. Po dokładnej analizie