Vlaanderen

VVSG prosi o przesunięcie daty premiery ze względu na podstawową dostępność

Rzecznik, organizacja dzieląca się wiedzą i sieciowa dla władz lokalnych, Stowarzyszenie Miast i Gmin Flamandzkich, zwraca się do ministra Lydii Peeters o przesunięcie daty uruchomienia podstawowej dostępności o 6 miesięcy. Różne władze lokalne są zaniepokojone zbyt krótkim harmonogramem procesu zmierzającego do uzyskania podstawowej dostępności. Po dokładnej analizie