DVDP bredd=

Inom ramen för förordningen om kontinuitet i tjänsterna kommer De Lijn att tillhandahålla en anpassad tidtabell.

Den gemensamma fackliga fronten anordnar en allmän aktionsdag onsdagen den 9 november. Talan riktas inte mot De Lijn, trots att De Lijns personal deltar i den. De Lijn beklagar verkligen det besvär detta kommer att innebära för sina buss- och spårvagnspassagerare.

Den fackliga fronten vill skicka ytterligare en signal till regeringen om mer köpkraft. Actiondagen äger rum onsdagen den 9 november. Detta kommer att hindra buss- och spårvagnstrafiken i hela Flandern. Omfattningen av påverkan på tjänsteutbudet och var den kommer att märkas mest är ännu inte känt.

Inom ramen för förordningen om kontinuitet i tjänsterna kommer De Lijn att tillhandahålla en anpassad tidtabell. Denna är sammansatt på basis av de förare som är villiga att arbeta. Under loppet av måndagskvällen den 7 november kommer denna justerade tidtabell att meddelas och därmed också omfattningen av olägenheterna

Från och med måndag kväll den 7 november visar ruttplaneraren, både på hemsidan och i appen, alla resor som går onsdagen den 9 november. Resor som inte körs visas inte. Ruttplaneraren visar alltid den senaste situationen och kan därför ändras något efter måndag, t ex på grund av sista minuten sjukdomsrapporter från förare.

(Texten fortsätter under bilden)
Gent spårvagn från De Lijn

De Lijn är det flamländska statliga företaget som tillhandahåller kollektivtrafik med buss och spårvagn i Flandern. Cirka 3,5 miljoner människor använder De Lijns tjänster en eller flera gånger om året.

Läs också  Gratis buss och spårvagn från 2 P+R Antwerpen

För sin verksamhet får transportföretaget ett bidrag från regionen Flandern, huvudaktieägaren. Biljettförsäljningen är den andra inkomstkällan.

De Lijn-nätverket har cirka 1 000 linjer och 36 000 stopp. Sammantaget gör bussarna och spårvagnarna cirka 11 miljoner resor per år. Den egna flottan består av 2 bussar och 250 spårvagnar. De privata företagen som kör för De Lijn har också egna bussar. De står för hälften av busskilometerna.

Med nästan 8 000 anställda är De Lijn en av de största arbetsgivarna i landet. De privata operatörerna sysselsätter också mer än 2 000 personer.

Relaterade artiklar:
Veldstraat
Inom ramen för förordningen om kontinuitet i tjänsterna kommer De Lijn att tillhandahålla en anpassad tidtabell.
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post