resenärer

Ändrade regler för resenärer utanför EU

Riksregeringen skriver att sedan den 22 december 2021, klockan 0.01 gäller nya regler för resenärer utanför EU/Schengen. De måste alltid ha med sig ett negativt testresultat. Resenärer från mycket högriskområden måste alltid sättas i karantän. Dessa regler gäller även för resenärer med vaccinationsintyg eller återvinningsintyg. Testplikt för alla resenärer fr.o.m