Print Friendly, PDF & Email

Een van de standpunten van de SP is de NS en ProRail samenvoegen in een nationaal spoorbedrijf. Zo kan voorkomen worden dat bij problemen op het spoor de spoorbeheerder en de grootste vervoerder naar elkaar kijken en er niks gebeurt. Bovendien moet volgens de SP de informatievoorziening voor reizigers verbeteren. De partij is geen voorstander van het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens, want hierdoor krijgen steeds meer inwoners te maken met overlast. Volgens de partij zijn de regionale luchthavens meestal niet rendabel en een verdere uitbreiding van Eindhoven en Rotterdam is niet aan de orde. Lelystad mag wat de SP betreft niet worden ontwikkeld. Er is nog voldoende capaciteit binnen de afspraken om op Schiphol te groeien. Ook in de ontwikkeling van Twente Airport ziet de SP geen heil.

Er zijn grenzen aan de groei van de luchtvaart. De SP wil vliegen op korte afstand minder aantrekkelijk maken. Door bijvoorbeeld samen met andere EU-landen accijns op kerosine te heffen maar ook te werken aan goed internationaal treinvervoer. De SP hecht aan een strikte naleving van de passagiersrechten in de luchtvaart. Dit betekent dat reizigers met vertraging zonder veel moeite hun compensatie krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. Luchtvaartmaatschappijen die deze compensatie niet uitbetalen worden extra beboet. Ook de informatievoorziening richting de passagiers moet worden verbeterd. De partij wil geen privatisering van Schiphol. 

De SP wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn. Veel mensen hebben een auto nodig om naar hun werk te gaan of voor hun sociale leven. Voor veel mensen is het openbaar vervoer (nog) geen goed alternatief. Daarom zet de SP in op goed onderhouden wegen, en lossen we knelpunten op. De SP is terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. De maximumsnelheid op wegen wordt, als het aan de SP ligt, dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt.

Lees ook  Snelheid HSL opnieuw omlaag: reizigers langer onderweg

Volgens de SP moeten we de komende tijd omschakelen van betalen naar bezit naar betalen naar gebruik. Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in een prijs per kilometer wordt zuinig en minder rijden beloond. Hierbij worden plattelandsgebieden met weinig files en geen goed openbaar vervoer ontzien. Elektrisch rijden wordt bevorderd. 

De SP zet in op meer gebruik van de fiets. Het is gezond en goed voor het milieu, maar zeker in de stad ook een snel vervoermiddel. Ze zetten in op meer (gratis) fietsenstallingen bij stations. De laatste jaren zien we een significante stijging van het aantal fietsers dat gewond raakt of overlijdt na een verkeersongeluk. Vooral oudere fietsers in het bezit van een elektrische fiets blijken kwetsbaar. Daarom maken ze extra budget vrij voor fietsbehendigheidscursussen.

Verder moet het CBR stoppen met onzinnige medische keuringen die de automobilist op extra kosten en stress jagen zonder dat aangetoond is dat dit ook de verkeersveiligheid bevordert. Daarnaast zet de SP grote vraagtekens bij het feit dat het CBR geheel eigenhandig sancties aan bestuurders kan opleggen, zelfs wanneer deze zijn vrijgesproken door de rechtbank.

Tweede Kamerverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen

Lijsttrekker Lilian Marijnissen (35) vecht al jaren tegen de macht van de markt. Tegen het marktdenken en de invloed van het grote geld. Tegen de private rijkdom en de publieke armoede. In de zorg, de huisvesting, de economie. Tegen de gedachte dat mensen vooral aan zichzelf moeten denken, in plaats van om te kijken naar elkaar.

De coronacrisis heeft geleid tot veel leed en verdriet, maar toont ook wat werkelijk van waarde is. Deze crisis maakt duidelijk waarom de publieke sector zo belangrijk is. Corona laat ook zien wie er in ons land echt toe doen. Dat zijn niet de zogenaamde ‘zorgondernemers’ die winst willen maken, maar de zorgverleners die ons door de crisis slepen. Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn als we voor zaken als vaccins, medicijnen en hulpmiddelen afhankelijk zijn van de markt. Ze toont de noodzaak aan van een fundamenteel andere politiek.

Ik haal mijn inspiratie in de politiek uit de mensen met wie ik actie heb gevoerd, of het nu de zorgmedewerkers zijn of de kinderen van Den Bongerd, een speciale school in Oss voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, die moest sluiten. Maar beslist ook mijn moeder. In Oss staat een grote stadsspeeltuin, Elckerlyk, waar zich zij samen met andere ouders hard voor heeft gemaakt. En ze hebben het voor elkaar gekregen, de speeltuin is er nu nog steeds, en duizenden kinderen per jaar komen er spelen. Het laat me zien dat je samen veel kunt bereiken, of het nu in de eigen buurt is of in de landelijke politiek.

Lees ook  Puzzelen: Prorail en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao

Lees ook: CDA wil experimenteren met de vrijwilligerstaxi