BLUE

In het decembernummer van Magazine Personenvervoer stond een uitgebreid artikel van Geert Van Lierde over de aanhoudende problemen die fietsers in de nauwe centrumstraten van Gent ondervinden door de tramrails, de inrichting van die straten en het achterstallige onderhoud daarvan (‘Jaarlijks 500 fietsers in Gent op de spoedgevallen’). Op deze website vulde de redactie van het vakblad Magazine Personenvervoer dit diepgravende stuk begin vorige week aan met een interview met de Fietsersbond Gent.

(Tekst loopt door onder de foto)
uitkijken op de Koornmarkt voor de tram

Op Tweede Kerstdag ontvingen zij ook een reactie van de hand van Luc Desmedt van de vzw Reizigersbond, die ook wij hieronder integraal publiceren:

Antiparkeerpalen – ‘Antiparkeerpalen’ werden geplaatst om te beletten dat automobilisten op het trottoir zouden parkeren. Bij een valpartij kunnen deze palen als obstakel een gevaarlijke hindernis vormen. Na het ongeval met een geslipte en gevallen fietser aan het Lippensplein vorige zomer vroeg het Gentse stadsbestuur aan het Mobiliteitsbedrijf om de ‘ontpaling’ te onderzoeken en om palen te verwijderen die een risico zouden kunnen vormen voor (vallende) fietsers. Enkele antiparkeerpalen werden reeds verwijderd, andere zullen nog worden weggenomen (te beluisteren verslag gemeenteraadscommissie Mobiliteit Openbare Werken Gent, 07.12.2021).

Enkelspoor – Het op enkelspoor (strengelspoor) brengen is in Gent o.i. geen bruikbare ‘uitweg’. In Basel (in PV 06/2021 gepubliceerde foto van een voorstadstramlijn Baselland Transportworden de nog overblijvende, uitsluitend voorstedelijke, enkelsporige trajecten zoveel mogelijk op dubbelspoor gebracht. Ondanks de stipte dienstuitvoering is een nog frequentere voorstedelijke tramdienst in Basel niet meer haalbaar bij behoud van het afwisselend in beide richtingen bereden enkelspoor.*

Lees ook  Regenboogzebrapad roept ook vragen op over verkeersveiligheid

Reeds 20 jaar geleden werd enkelspoor (in plaats van dubbelspoor) op vraag van het Gentse stadsbestuur ook onderzocht voor de tramas tussen Kortrijksepoort en Koophandelsplein (circa. 800 meter, tram om de 6 minuten), met dezelfde conclusie: niet doenbaar.

Trambus – Een trambus is eigenlijk gewoon een dubbelgelede bus, die een kleine helft van het aantal reizigers kan vervoeren dat past in een tram type Albatros van circa 43 m. Om hetzelfde aantal reizigers als de Albatrossen te vervoeren zijn dus minstens twee keer zoveel trambussen én bestuurders nodig: in elk geval blijvend hogere uitbatingskosten.

Na afweging tussen uitbating met tram ofwel met trambus was de conclusie dan ook: de drukke busbundel 7 Gent-Sint-Pieters – Zuid – Dampoortstation moet worden vertramd. Door de grotere breedte (2,55 m mét buitenspiegels) én de slingerende ‘vetergang’ vergen trambussen een breder dwarsprofiel dan de spoorgebonden, 2,30 m brede tram. In de smallere Gentse ‘invalsstraten’ zouden trambussen elkaar enkel kunnen kruisen indien de langsparkeer- (en laad- en los)strook wordt verwijderd, (corona)straatterrassen incluis. Aan de nauwe passages in het stadshart (bijv. Korenmarkt/Groentenmarkt; Vleeshuisbrug…) zouden de trambussen elkaar niet kunnen kruisen maar hun beurt moeten afwachten (en de achteropkomende fietsers eveneens).

Proeven met rubberen strips aan de gang- De Reizigersbond overlegt al jaren met de Fietsersbond in Gent. De ‘actieve’ weggebruikers hebben voordeel bij samenwerking. Immers: meer tramaanbod (en tramreizigers), meer fietsenstallingen en meer goed gemarkeerde fietsroutes, geen risicovolle maneuvers meer over de straatsporen? Dit betekent dan ook: minder vermijdbaar autoverkeer, minder risico’s voor fietsers en tramreizigers/voetgangers evenals een aangenamere woon- en verblijfsomgeving.

Lees ook  Ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart, stedelijke planning en arbeidsvoorwaarden

Indien niet weg te wrikken en niet snel verslijtende rubberen strips in straatsporen zouden kunnen helpen om valpartijen van fietsers te voorkomen, dan zouden alle ‘actieve’ weggebruikers er op vooruitgaan. Daarom ook volgen wij met aandacht de onlangs aangevatte praktijkproeven met een nieuw type rubberen strips (in sporen – meterspoor, precies zoals in Gent en Antwerpen – die in frequent gebruik zijn) in Basel en in Brandenburg an der Havel, o.m. via rechtstreekse contacten met de lokale trambedrijven, de stadsdiensten en de OV- en fietsersverenigingen.

Luc Desmedt, vzw Reizigersbond.

Print Friendly, PDF & Email