Print Friendly, PDF & Email
Chiron

Logistiek verkeer heeft een erg grote impact op de leefkwaliteit en de veiligheid in onze stad.

De Belgische stad Gent heeft zich voorgenomen om tegen 2030 een voorloper te zijn op het gebied van emissievrije stedelijke logistiek, een ambitie die de stad tot een van de eerste in Vlaanderen maakt met dergelijke toekomstplannen. Het zogenoemde ‘Plan Stedelijke Logistiek’ richt zich op goederenvervoer binnen de R40, de ringweg die het centrum van de stad omsluit. Vanaf 2030 zullen leveringen in dit gebied zo veel mogelijk uitstootvrij moeten zijn.

Het plan omvat een gefaseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende variabelen zoals het type voertuig en de aard van de logistieke stromen. Dit is van belang omdat, bijvoorbeeld, bouwlogistiek veelal gebruikmaakt van zwaardere voertuigen dan de bestelwagens die pakjes leveren. Sofie Bracke, schepen van Economie, benadrukt dat de termijn tot 2030 de logistieke sector voldoende tijd biedt om zich aan te passen. Ze pleit tevens voor een uniform kader vanuit de Vlaamse overheid, zodat de regels in heel Vlaanderen gelijk zijn.

De achterliggende motivatie van het Gentse initiatief is veelomvattend. Het beoogt niet alleen de leefkwaliteit en verkeersveiligheid in de stad te verbeteren, maar ook de bereikbaarheid te garanderen en het economische weefsel te versterken. Dit is geen geringe opgave, aangezien per week zo’n 7.000 ton goederen de stad binnenkomen via 40.000 ritten van bestel- en vrachtwagens, exclusief bouwlogistiek. Daarnaast worden er dagelijks tussen de 10.000 en 20.000 pakjes geleverd in de binnenstad.

Foto: Pitane Blue - pakketbezorger PostNL

Naast de focus op duurzame voertuigen wordt er ook gewerkt aan het verminderen van goederenstromen door bundeling. Andere aandachtspunten zijn het verbeteren van de levering aan handelaren en het creëren van meer ruimte voor logistieke activiteiten. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, stelt dat het plan een stap in de goede richting is om de grote impact van logistiek verkeer op de leefkwaliteit en veiligheid in de stad te verminderen.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

De stad Gent heeft al concrete stappen gezet. Zo is er deze week een minihub geopend aan de Ham, die PostNL gebruikt om leveringen binnen de R40 te verrichten met vrachtfietsen. Bij het voormalige FNAC-gebouw zullen in de nabije toekomst bouwmaterialen via het water worden aangevoerd. Bovendien heeft Gent bij de Vlaamse overheid een aanvraag ingediend voor drie pilootprojecten om deze ambitieuze doelen te realiseren.

Lees hier het volledige Plan Stedelijke Logistiek

Gerelateerde artikelen:
GRP