Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Europese Commissie heeft daarnaast de introductie van digitale rijbewijzen met een QR-code voorgesteld.

Het meest opvallende voorstel is gericht op jonge bestuurders. Volgens de Commissie zou er een proeftijd van twee jaar moeten komen voor beginnende chauffeurs. Tijdens deze periode zouden ze niet sneller dan 90 kilometer per uur mogen rijden en is het hen verboden om achter het stuur van een zware terreinwagen of SUV te zitten.

Bovendien wil de Europese Commissie dat deze groep tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends in het weekend niet rijdt. Het voorgestelde nachtelijke rijverbod voor jonge bestuurders roept ook vragen op over de gevolgen voor jongeren die ’s nachts werken of studeren. Het zou een extra last kunnen zijn voor diegenen die afhankelijk zijn van hun voertuig om op hun werk of onderwijsinstelling te komen.

medische test

Voor oudere bestuurders, vooral die ouder dan 70, stelt de Commissie een verplichte vijfjaarlijkse medische test voor om hun rijbewijs te behouden. De geldigheid van rijbewijzen zou ook worden uitgebreid van de huidige 10 jaar naar 15 jaar, behalve voor bestuurders van 70 jaar en ouder, die dan nog slechts een rijbewijs krijgen dat 5 jaar geldig is. Hoewel de bedoeling goed is, zijn er ethische vragen over leeftijdsdiscriminatie en de autonomie van oudere volwassenen. Bovendien kunnen dergelijke maatregelen leiden tot een verhoogde administratieve last voor medische diensten, die al onder druk staan.

(Tekst loopt door onder de foto)
Karima Delli - Frans Europarlementslid

Karima Delli, het Franse Europarlementslid van Europe Écologie-Les Verts en voorzitter van de Commissie Vervoer, is het gezicht van deze radicale voorstellen.

Het meest controversiële voorstel zou kunnen zijn om de maximumsnelheid op Europese snelwegen te beperken tot 130 kilometer per uur. Dit heeft met name in Duitsland tot verhitte debatten geleid, waar sommige snelwegen geen snelheidslimiet hebben. Delli pleit ook voor een speciaal rijbewijs voor zware personenwagens en pick-ups, met een verbod voor bestuurders onder de 21 jaar om deze voertuigen te besturen. Ze stelt dat deze voertuigen niet alleen meer ruimte innemen, maar ook een hogere uitstoot hebben en gevaarlijker zijn voor voetgangers.

QR-code

Een van de meest vernieuwende elementen in de voorgestelde regelgeving is de introductie van digitale rijbewijzen met een QR-code. Deze zouden politieagenten in staat stellen om onmiddellijk te controleren of een rijbewijs ergens in Europa is ingetrokken. Dit lijkt een technologisch geavanceerde oplossing om de handhaving te vergemakkelijken. Echter, deze digitale omschakeling roept ook vragen op over databescherming en privacy.

Hoewel de voorstellen nog moeten worden goedgekeurd, onderstrepen ze de dringende noodzaak om de veiligheid op de Europese wegen te verbeteren zonder het vitale belang van het wegvervoer voor de Europese economie te ondermijnen. Met deze nieuwe wetgeving streeft de Europese Unie naar een evenwicht tussen veiligheid en efficiëntie, in de hoop het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen.

Vision Zero

Wegvervoer is het kloppende hart van de Europese Unie, het enige transportmiddel dat het continent van noord naar zuid en van oost naar west met elkaar verbindt. Het is van cruciaal belang voor de economie, met een enorme bijdrage aan het bruto binnenlands product. Maar deze essentiële vorm van transport komt met een prijs: het is ook de grootste veroorzaker van verkeersongevallen, ernstige verwondingen en vroegtijdige sterfgevallen in Europa. In een poging dit tij te keren, heeft de Europese Commissie een ambitieus pakket aan nieuwe verkeersregels voorgesteld, genaamd Vision Zero.

Gerelateerde artikelen:
AppStores