Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Mobiliteitsalliantie, de VNG en het IPO doen een dringend beroep op de beoogde coalitie om mobiliteit onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw beleid.

In het huidige politieke klimaat, met een nieuw kabinet in aantocht, wordt de druk om substantiële en duurzame investeringen in de mobiliteitssector te bewerkstelligen steeds groter. Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, waarbij mobiliteit een cruciale rol speelt. Dit thema, aangeduid als de ‘levensader van onze samenleving’, vereist volgens de Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) structurele investeringen om Nederland bereikbaar, betaalbaar en leefbaar te houden.

Marga de Jager, voorzitter van de ANWB en tevens voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, benadrukt het belang van mobiliteit niet als doel op zich, maar als essentiële voorwaarde voor maatschappelijke participatie. “Bereikbaarheid én betaalbaarheid zijn cruciaal”, stelt zij, wijzend op het belang van een infrastructuur die zowel autowegen als fiets- en wandelpaden, waterwegen, en een fijnmazig openbaar vervoernetwerk omvat.

mobiliteitsbeleid

De noodzaak voor actie is duidelijk. De samenwerkende partijen signaleren dat Nederland dichtslibt zonder een krachtig mobiliteitsbeleid van het komende kabinet. Er is een jaarlijkse behoefte aan 2 à 3 miljard euro extra alleen al voor beheer en onderhoud, afgezien van de noodzakelijke investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur. Gedeputeerde Harry van der Maas van het IPO verwoordt het zo: “Dat kan voorkomen worden door slimmer om te gaan met wat er al is, in combinatie met meer geld.”

Ook de politiek moet blijven letten op de betaalbaarheid van zowel het reizen met het openbaar vervoer als de auto. Marga de Jager voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat de formerende partijen niet alleen vooruitkijken, maar ook rekening houden met eerder gemaakte afspraken en lopende of reeds geplande projecten. “Haperend beheer en onderhoud aan bijvoorbeeld rijkswegen leidt tot extra druk op provinciale en lokale wegen,” aldus de Jager.

Lees ook  Groene logistiek: duurzaam transport oplossing voor stadsproblemen
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Jan van Burgsteden

"Het is voor onze inwoners van belang dat er betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto beschikbaar zijn, zoals goed openbaar vervoer in elke regio."

De wethouder benadrukt het belang van bereikbaarheid op regionaal niveau. Dit is vooral belangrijk voor de toegankelijkheid van essentiële diensten zoals ziekenhuizen en nieuwe woonwijken, ook voor mensen die geen auto bezitten. De Mobiliteitsalliantie, bestaande uit diverse toonaangevende organisaties zoals ANWB, Arriva, BOVAG, en vele anderen, biedt een breed draagvlak voor deze kwesties. Ondanks de verschillen binnen de achterban van deze organisaties, is er een gemeenschappelijk streven naar een toegankelijke, betaalbare en duurzame mobiliteit die zowel de samenleving als de economie ondersteunt.

De Mobiliteitsalliantie, een krachtig samenwerkingsverband binnen de Nederlandse mobiliteitssector, vertegenwoordigt een opmerkelijk spectrum aan organisaties, van belangenverenigingen tot grote spelers in het openbaar vervoer en wegenbouw. Dit collectief streeft naar belangrijke verbeteringen en innovaties die de bereikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van vervoer in Nederland zullen bevorderen.

De alliantie telt enkele van de meest invloedrijke en herkenbare namen in de mobiliteitssector. Onder hen bevindt zich de ANWB, die naast haar rol in hulpverlening aan weggebruikers ook toeristische diensten aanbiedt. Arriva en Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn prominente leden die respectievelijk bus- en treinvervoer verzorgen, cruciaal voor het dagelijks functioneren van het openbaar vervoer in Nederland.

Bedrijven zoals Bouwend Nederland en MKB Infra vertegenwoordigen de bouw- en infrastructuursector, en spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van de fysieke mobiliteitsinfrastructuur. Daarnaast speelt de RAI Vereniging een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de rijwiel- en automobielindustrie, wat wijst op de breedte van de alliantie die zowel fietsen als auto’s omvat.

Lees ook  Personenvervoer: tijd voor een upgrade van de Wet Personenvervoer 2000

De belangen van specifieke gebruikersgroepen worden niet over het hoofd gezien. De Fietsersbond maakt zich sterk voor de belangen van fietsers, terwijl de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en Vereniging Zakelijke Rijders belangen van zakelijke automobilisten en leasebedrijven behartigen.

Wat betreft openbaar vervoer is de alliantie rijk vertegenwoordigd met bedrijven zoals GVB, HTM, Keolis, Qbuzz, RET en Transdev die diensten verzorgen in verschillende stedelijke gebieden van Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en daarbuiten. OV NL bundelt al deze bedrijven onder een gemeenschappelijke noemer, wat zorgt voor een gestroomlijnde communicatie en beleidsontwikkeling binnen de sector.

De internationale luchthaven Schiphol is ook een lid van de alliantie, wat de luchtvaartsector verbindt met de bredere doelen van mobiliteitsinnovatie en -ontwikkeling in Nederland. Schiphol speelt een cruciale rol in het faciliteren van zowel nationale als internationale verbindingen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores