bovag

BOVAG og ANWB er ennå ikke i kuppel

BOVAG og ANWB slutter seg ennå ikke til paraplyen av kjøreskoleorganisasjoner i dannelse. BOVAG, ANWB og fem andre organisasjoner har jobbet med denne paraplyen i et år nå. ANWB og BOVAG er imidlertid ikke enige i paraplyorganisasjonens foreslåtte arbeidsmåte og beslutningstaking og mangler kvalitetskrav mht.