Nu när färjorna inte seglar måste långa omvägar göras.

På grund av den låga vattennivån i Waal och Lek är färjorna ofta blockerade. På många ställen längs de stora floderna finns färjor tas ur drift på grund av extremt låga vattennivåer. Nu när färjorna inte seglar måste långa omvägar göras. Med tanke på den ihållande torkan är det lämpligt att i förväg kontrollera om färjan går. 

vattennivå

Det är inte bara färjorna som har det svårt, på grund av det låga vattenståndet är det också mycket svårt för insjöskeppare som kan bära betydligt mindre vikt. Vattennivån på Rhen och IJssel är för närvarande lägre än normalt för årstiden. Vattennivån kommer att vara ungefär densamma de kommande två dagarna. Vattennivån i IJsselmeer, Markermeer och Veluwerandmeren är enligt Rijkswaterstaat normalt för årstiden.

Rhen, med alla dess bifloder, är den största floden i Nederländerna. Det är viktigt att veta hur mycket vatten som kommer in i platsen Lobith. Hur mycket vatten som kommer in i Lobith är viktigt. Den bestämmer fardjupet för sjöfarten och tillgången på vatten för jordbruk, natur och dricksvatten i en stor del av vårt land. Denna information är också viktig för översvämningssäkerheten. Det är därför viktigt att veta hur mycket vatten som för närvarande rinner in i Lobith, och vad vi kan förvänta oss under den kommande perioden.

inlandsfartyg kan bära betydligt mindre vikt.
Relaterade artiklar:
Utskriftsvänlig, PDF och e-post