Conform de concessie-afspraken hebben NS en ProRail de Staatssecretaris geïnformeerd over hun prestaties in de eerste helft van 2019. Volgens van Veldhoven – Van der Meer geven NS en ProRail in de halfjaarrapportages een tussentijds beeld van de uitvoering van het vervoer- en het beheerplan voor 2019. De halfjaarrapportages van zowel NS als ProRail laten zien dat zij in de eerste helft van 2019 goed hebben gepresteerd.

Complimenten van de Staatssecretaris.

Een compliment waard aan de Prorail en NS machinisten, conducteurs, servicemedewerkers, incidentenbestrijders en alle andere medewerkers van NS en ProRail die zich hier dagelijks voor inspannen.

Ik wil NS en ProRail daarbij ook aanmoedigen om deze prestatie over de tweede helft van 2019 door te zetten“, aldus an Veldhoven – Van der Meer

Uit de halfjaarrapportage van NS blijkt dat NS in de eerste helft van 2019 op alle 12 prestatie-indicatoren boven de bodemwaarde scoort en op tien indicatoren ook boven de streefwaarden voor 2019. 

Zo geeft 88% van de reizigers NS het cijfer 7 of hoger, is de zitplaatkans in de spits op het hoofdrailnet 95,0% en op de HSL- Zuid 96,9%.2 In de eerste helft van 2018 waren deze cijfers resp. 84%, 95,5% en 93,7%.

Omdat steeds meer mensen met de trein willen reizen, neemt bij gelijkblijvende capaciteit de zitplaatskans af. Om de zitplaatskans op peil te houden of te vergroten, wil NS haar capaciteit uitbreiden, meer en langere treinen inzetten en de spoorcapaciteit beter benutten. 

Tegelijkertijd vraagt NS ook hulp aan de overheid om de spoorcapaciteit uit te breiden (bijv. door een beter beveiligingssysteem, langere perrons, een betere elektriciteitsvoorziening of door meer opstelterreinen).

Lees ook  Vroommm, de politieke kaarten voor onze mobiliteit worden geschud

Lees ook: Vertrekkend topman ProRail: ‘Angst regeert bij de overheid’

prorail
Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email