De KNV-voorzitter liet er geen twijfel over bestaan: de klap die de taxi en zorgvervoerbranche te verwerken krijgt is ongekend. In maart viel 90% van het volume en de omzet weg. Desondanks liep 80% van de kosten gewoon door, becijferde Panteia destijds in opdracht van KNV.

ondernemers zijn efficiency kwijt

Het leerlingenvervoer is inmiddels weer opgekrabbeld, maar het zorgvervoer heeft nog steeds te maken met een sterk afgenomen vraag. De opleving van de tweede coronagolf laat nu al een nieuwe daling zien. Dat geldt met name voor het WMO-vervoer, dat veel ouderen vervoert. Aan de vervoerderskant zit verder een groot probleem in de onmogelijkheid om ritten nog optimaal in te plannen: de meesten ondernemers kampen met structurele inefficiëntie.

“Het gevaar is nog lang niet geweken,” waarschuwt KNV voorzitter Bertho Eckhardt. “Meer maatwerk is nodig om de onzekere toekomst het hoofd te bieden. Opdrachtgevers en vervoerders, blijf met elkaar in dialoog.”

Een oproep van KNV en haar sociale partners in april leidde tot een regeling waarbij opdrachtgevers 80% van de niet gereden ritten doorbetalen. Daarnaast maken vervoerbedrijven dankbaar gebruik van de verschillende steunmaatregelen (NOW, TOGS, ToZo), en mogelijkheden voor het uitstellen van belastingafdrachten. Kostenreductie is een ander middel dat aangegrepen wordt. Hoewel meerdere bedrijven al met reorganisaties bezig zijn, verwacht Eckhardt dat faillissementen dit najaar onafwendbaar zullen zijn. Mogelijk oplopend tot 10-15% en met duizenden werklozen tot gevolg.

maatwerk en goede communicatie

De KNV-voorzitter vreest dat, hoe welkom ook, het derde steunpakket de branche niet overal uit de gevarenzone zal halen. “Zolang de coronacrisis van invloed is op het contractvervoer, is steun van overheid en opdrachtgevers noodzakelijk’, benadrukt hij. De ongewone situatie, en een realiteit die voorlopig nog wel even in het teken van aanpassing en verandering zal staan, vragen ook om organisatorische oplossingen. “Hou de dialoog met elkaar in stand”, bepleit Eckhardt richting opdrachtgevers en vervoerders. “Hou bestaande budgetten zoveel mogelijk beschikbaar voor vervoer. Bekijk met elkaar wat slimmer georganiseerd kan worden – de ene regio is de andere niet. Met maatwerk en goede communicatie zorgen we ervoor dat we de vervoersvoorziening voor veelal kwetsbare groepen voor de langere termijn overeind houden.”

Bron: KNV

Lees ook: ‘Onbegrijpelijk’, aldus KNV voorzitter Bertho Eckhardt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Bertho Eckhardt (voorzitter KNV)
Print Friendly, PDF & Email