Stop met het foutparkeren in de badplaatsen.

Je zou niet meteen verwachten waarom de KNRM een oproep doet gericht aan automobilisten. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. Toch ervaren zij steeds meer dat ze bij het uitrukken na een oproep meer last hebben van automobilisten die fout parkeren. De noodoproep van de KNRM is overduidelijk: “Stop met fout parkeren in de badplaatsen, het kan levens kosten”.

fout parkeren

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat ze worden belemmert bij de uitruk. Fout parkeren blijft een groot probleem in veel badplaatsen. Niet alleen voor de hulpdiensten maar ook voor bewoners die op drukke dagen niet eens meer hun eigen parkeerplaats of oprit kunnen bereiken. Badplaatsen zoals Scheveningen doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Foutparkeerders zijn niet alleen automobilisten, ook deelscooters worden vaak achteloos geparkeerd en veroorzaken overlast.

(De tekst gaat verder onder de foto.)
Badplaatsen zoals Scheveningen doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de zomermaanden, tussen 1 juni en 1 oktober, gelden er extra maatregelen op Scheveningen. In die periode worden extra scanauto’s ingezet en in een aantal straten krijg je bij foutparkeren gelijk na de eerste boete een wielklem. Dit kan een gele of een rode wielklem zijn. U kunt een gele wielklem op uw auto krijgen als u een parkeerbon krijgt. 

Om de wielklem weg te laten halen, neemt u contact op met het loket van de wegsleepdienst. U moet de kosten voor de wielklem en de parkeerbon direct betalen. U kunt pinnen waar u hebt geparkeerd of contant betalen bij het loket. De wielklem wordt daarna weggehaald. Heeft u de wielklem na 24 uur nog niet betaald? Dan wordt uw auto weggesleept.

rode wielklem

U kunt een rode wielklem op uw auto krijgen als de deurwaarder van Belastingzaken beslag legt op uw auto. Dit gebeurt als u een achterstand heeft in de betaling van uw gemeentelijke belastingen. Pas als de gehele belastingschuld is betaald, wordt de klem verwijderd. 

(De tekst gaat verder onder de foto.)
U kunt een gele wielklem op uw auto krijgen als u een parkeerbon krijgt. 

KNRM

De vrijwillige redders en reddingboten zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Dat doen ze al sinds 1824 en dat blijft zo. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen.

Gerelateerde artikelen:
AppStores
Print Friendly, PDF & Email