BLUE

Een interessant aspect van het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA is de focus op waterstof als een alternatieve, duurzame energiebron.

Vandaag werd het gezamenlijke verkiezingsprogramma van GroenLinks en de PvdA gepresenteerd. Het programma belicht diverse onderwerpen, maar het deel dat specifiek gericht is op mobiliteit verdient extra aandacht. Met thema’s als duurzaamheid, sociale gelijkheid en bereikbaarheid biedt het programma een frisse blik op hoe mobiliteit in Nederland kan worden getransformeerd.

Het partijprogramma stelt dat mobiliteit niet alleen een middel is om van punt A naar punt B te komen, maar dat het een essentieel aspect van ‘brede welvaart’ is. De partij is van mening dat het stimuleren van duurzaam vervoer voordelen zal bieden zoals schonere lucht en minder geluidsoverlast. GroenLinks-PvdA wil het openbaar vervoer toegankelijk maken voor alle inkomensgroepen. Ze stellen een ‘Klimaatticket’ voor, naar Duits voorbeeld, waarbij men voor €49 per maand in de daluren onbeperkt kan reizen. Dit is een duidelijke stap in de richting van het verminderen van de sociale ongelijkheid in het toegang hebben tot mobiliteit.

De partij wil stoppen met de ‘verschraling’ van het openbaar vervoer. Ze stellen voor om nieuwe buslijnen te introduceren, zelfs in kleine dorpen, en om de frequentie van bestaande lijnen te verhogen. Het plan omvat ook een focus op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de transportsector, in samenwerking met vakbonden. GroenLinks-PvdA pleit voor een sterke staatsregie op de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. Ze onderzoeken zelfs de mogelijkheid om deze twee entiteiten weer samen te voegen in één staatsbedrijf, wat zou kunnen resulteren in een efficiënter en meer geïntegreerd openbaar vervoerssysteem.

Lees ook  Vroommm, de politieke kaarten voor onze mobiliteit worden geschud

Naast milieuoverwegingen is sociale gerechtigheid een andere hoeksteen van het mobiliteitsplan. Door bijvoorbeeld minimale reiskostenvergoedingen in te stellen en reiskosten voor het openbaar vervoer volledig te vergoeden via werkgevers, hoopt de partij het gat tussen hoge en lage inkomens te verkleinen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Lisa Westerveld - Tweede Kamerlid Groenlinks - foto: Pitane Blue

Een terugkerend thema in het mobiliteitsplan van GroenLinks-PvdA is de actieve rol van de overheid. Of het nu gaat om het beheren van staatsbedrijven, het stimuleren van groene energie, of het aangaan van internationale samenwerkingen, de partij benadrukt de behoefte aan een goed functionerende overheid die kan sturen, reguleren en investeren waar nodig.

Met plannen voor nieuwe spoorlijnen, zoals de Lelylijn, en een focus op internationale treinverbindingen wil de partij de positie van Nederland als een mobiele en verbonden natie versterken. De introductie van accijnzen op kerosine en btw op vliegtickets zou het treinvervoer nog aantrekkelijker kunnen maken. De partij zet ook stappen om het gebruik van de auto te verminderen. Ze pleiten voor een ‘betalen naar gebruik’ beleid, waarbij automobilisten betalen naar de mate van vervuiling die ze veroorzaken. Fiscale voordelen van leaseauto’s worden afgebouwd, en er wordt ingezet op elektrificatie van alle voertuigen tegen 2030.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA biedt een uitgebreide en doordachte visie op de toekomst van mobiliteit in Nederland. Van het streven naar duurzaamheid en sociale gelijkheid tot plannen voor betere lokale, nationale en internationale verbindingen: dit programma heeft het potentieel om de manier waarop we over mobiliteit denken ingrijpend te veranderen. Het is een ambitieus plan dat streeft naar een Nederland dat niet alleen meer verbonden is, maar ook duurzamer en sociaal rechtvaardiger.

Lees ook  Waterstoftechnologie of kindervrije vluchtzones introduceren?
Gerelateerde artikelen:
trein
Print Friendly, PDF & Email