DVDP-bredde=

Ikke bare i bruk, men også når de står stille, kan elbiler være et viktig ledd i energiomstillingen. For eksempel kan spisslasten på et lokalt strømnett reduseres med nesten en fjerdedel på bestemte tidspunkt, slik at det ikke kreves eller mindre investering i ekstra tilknytningskapasitet. Sammenlignet med et scenario der man måtte øke tilknytningen på konvensjonell måte (les: ta mer strøm fra strømnettet), kan man oppnå en betydelig kostnadsreduksjon. Dessuten gir den ekstra lagringskapasiteten til toveis kjøretøyer (som kan lade og mate tilbake strøm) potensialet til å lagre lokalt generert grønn elektrisitet.

Det raskt voksende antallet elbiler stiller økende krav til koblingene til bygninger der disse kjøretøyene lader. Rotterdam kommune vil også måtte håndtere toppbelastninger som følge av elektrifiseringen av egen flåte. Elbiler som leverer strøm selv kan da tilby en løsning. Dette fremgår av en analyse av dataene samlet inn på seks måneder fra V2x-pilotprosjektet til BMW, Rotterdam og TotalEnergies Marketing Nederland. V2x står for 'Vehicle to Everything', eller forbindelser mellom kjøretøyet og andre systemer eller kjøretøy. Mer spesifikt gjaldt denne piloten V2B, 'Vehicle to Building' (eller elektrisitetsnettet på dette stedet). To toveis BMW i3-modeller ble brukt til dette, som også kan returnere energien.

Elektrisk infrastruktur utvidet i to trinn.

Piloten fant sted på Kleinpolderplein, det viktigste flåtestedet i Rotterdam kommune, hvor elektriske renovasjonsbiler og mer enn 60 kommunale elektriske servicebiler belastes daglig. Spesielt renovasjonsbilene med sitt store batteri på 350 kWh, som ofte må lades samtidig (på slutten av vaktene), krever en relativt kortvarig strømmengde som den eksisterende tilknytningskapasiteten til kommunen ikke er beregnet for.

For piloten ble den elektriske infrastrukturen utvidet i to trinn for å undersøke hvordan denne topplasten kunne absorberes. For det første med en elektrisk buffer: et superbatteri fra firmaet Alfen, bestående av ti BMW i3-batterier hvor 400 kWh strøm kan lagres. For det andre: to BMW i3 delte biler (med toveis funksjonalitet) som kan brukes av personalet i Rotterdam kommune.

Sammen med TotalEnergies Marketing Nederland, sjefen for ladeinfrastrukturen til Kleinpolderplein, ble det utviklet en smart algoritme for å bruke den ekstra energien så effektivt som mulig. Avhengig av etterspørsel ble batteriene til BMW i3 delte biler, for eksempel, utladet til et visst nivå før normal lading startet for å forberede kjøretøyene for neste reise.

«Selv med to elektriske kjøretøy med 10 kW toveis ladere i kombinasjon med superbatteriet, oppnår vi en betydelig toppreduksjon, sammenlignet med et betydelig høyere toppbehov på 700 kW på hele Kleinpolderplein-lokasjonen. Hvis vi skulle oppskalere denne piloten fra de to BMW i3 delte bilene til 66 toveis offisielle biler, ville topplasten gått ned med 14 %. Hvis du da også legger til et superbatteri, kan en reduksjon på opptil 23 % oppnås.»

«Resultatene av denne piloten er svært verdifulle. De viser potensialet i å lagre og levere energi i toveis biler og et superbatteri. I 2025 innfører kommunen nullutslippssone for bylogistikk. Senest i 2030 må hele flåten til Rotterdam kommune være elektrisk, uten å slippe ut skadelige utslipp. Det betyr at fra da av vil også alle store kjøretøy måtte lade. Ved å lagre energi sørger vi for at vi belaster energinettet mindre når mange kjøretøy lader samtidig. I tillegg trenger vi en mindre nettforbindelse på denne måten, noe som gjør at kjøretøyparken belaster det totale energinettet i Rotterdam mindre og vi kan bli mer bærekraftige raskere. Den toveis ladealgoritmen kan også ta hensyn til overskuddet av solenergi på stedet og returnere det senere."

Samarbeid siden 2018.

En trygg, sunn og livlig by står høyt på agendaen til Rotterdam kommune. Dette krever en ny visjon om fremtidig mobilitet, der bærekraft, trafikksikkerhet, fremkommelighet og trafikkavvikling spiller en viktig rolle. Har jobbet siden 2018 BMW og Rotterdam sammen for å realisere disse felles ambisjonene.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post