DVDP bredd=

Regionala tåg- och bussoperatörer får en vecka på sig att uppfylla kraven i kollektivavtal

Kollektivtrafikföretag som har både bussar och tåg har fått ytterligare en vecka av FNV:s medlemmar att svara på deras krav på ett nytt multimodalt kollektivavtal. Det meddelade facket i ett ultimatum till bolagen som löper ut klockan 7 onsdagen den 12.00 december.

priskompensation

Medlemmarna kräver bland annat automatisk priskompensation, så att löner, traktamenten och traktamenten från och med nu ska stiga i takt med priserna i butikerna. De vill också ha en engångsbetalning på 1 euro den 1000 juli. De kräver också åtgärder för att minska arbetsbelastningen. – Det innebär att tjänstelistan behöver bli mer regelbunden och att vikarier får en tillsvidareanställning efter ett år. Det innebär att fler fast anställda kollegor och färre vikarier behöver utbildas, säger Kuiper.

"Gång på gång kommer arbetsgivare med vackra löften som de sedan misslyckas med att hålla. De anställda känner sig lurade. Om kraven inte uppfylls kommer åtgärder att ske, varigenom strejker inte utesluts."

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för multimodal startade i början av oktober med överenskommelsen om att ha ett nytt kollektivavtal den 10 december. Kuiper: – Det var en bra början, men snart visade det sig att arbetsgivarna inte ville leva upp till de intentioner de hade uttryckt. De kom med ett löjligt lågt erbjudande och ville inte förhandla. Det gick inte heller att diskutera åtgärderna för att minska arbetsbelastningen. Våra medlemmar förkastade de slutgiltiga förslagen i stort. Viljan att vidta åtgärder är mycket hög.

Läs också  Massstöd till åtgärder inom kollektivtrafiken

Cirka 1300 personer omfattas av det multimodala kollektivavtalet, varav en tredjedel är bussförare och två tredjedelar arbetar på tåget som konduktör eller lokförare. De senare står för cirka 90 till 95 procent av regionala järnvägstransporter. De mest kända företagen inom sektorn är Arriva i norra och södra landet, Keolis i öster och Qbuzz i väster. Det multimodala kollektivavtalet är skilt från kollektivtrafikens kollektivavtal som nya samtal inleds om nästa vecka, den 9 december.

De mest kända företagen inom sektorn är Arriva i norra och södra landet, Keolis i öster och Qbuzz i väster.
Relaterade artiklar:
Busstidning
Utskriftsvänlig, PDF och e-post