klima

Energibonus for Deutsche Bahn-ansatte

Med tanke på den globale energikrisen ønsker Deutsche Bahn, som en miljøpioner, å spare mer energi på arbeidsplassen. Som et første skritt vil Berlin Bahntower ikke lenger være opplyst med umiddelbar virkning. Samtidig lanserer selskapet et bonusprogram for energisparing. Alle tariff- og AT-ansatte får en energibonus på 100 euro med lønnsutbetalingen i desember. Hvis det