En av positioner av SP slår samman NS och ProRail till ett nationellt järnvägsföretag. På detta sätt kan man förhindra att järnvägschefen och det största transportföretaget ser på varandra vid problem på spåret och ingenting händer. Enligt SP måste informationen för resenärer dessutom förbättras. Partiet är inte för att utöka antalet regionala flygplatser, eftersom detta kommer att få fler och fler invånare att uppleva olägenheter. Enligt partiet är de regionala flygplatserna vanligtvis inte lönsamma och en ytterligare expansion av Eindhoven och Rotterdam är inte ett alternativ. Lelystad kanske inte utvecklas när det gäller SP. Det finns fortfarande tillräcklig kapacitet inom avtalen för att växa på Schiphol. SP ser inte heller någon poäng i utvecklingen av Twente flygplats.

Det finns gränser för luftfartens tillväxt. SP vill göra flygning mindre attraktivt på korta sträckor. Till exempel genom att ta ut punktskatter på fotogen tillsammans med andra EU-länder, men också genom att arbeta med god internationell tågtransport. SP åtar sig att strikt följa passagerarnas rättigheter inom luftfarten. Detta innebär att försenade resenärer får den ersättning de lagligen har rätt till utan stora svårigheter. Flygbolag som inte betalar denna ersättning får extra böter. Informationen till passagerarna måste också förbättras. Partiet vill inte ha något privatisering från Schiphol. 

SP vill begränsa antalet shoppingsöndagar eftersom det är viktigt för anställda och små egenföretagare att det finns en gemensam dag då majoriteten av butikerna är stängda. Många människor behöver en bil för att gå till jobbet eller för sitt sociala liv. För många är kollektivtrafiken (ännu) inte ett bra alternativ. Det är därför SP fokuserar på väl underhållna vägar och vi löser flaskhalsar. SP är ovilliga att bygga och bredda vägar. Ibland är investeringar i det underliggande vägnätet mer effektiva än att utöka huvudvägnätet. Om det är upp till SP regleras den maximala hastigheten på vägar dynamiskt, vilket minskar risken för trafikstockningar och förbättrar trafikflödet.

Enligt SP måste vi byta från betalning till innehav till betalning för användning inom en snar framtid. Genom att omvandla en del av motorfordonsskatten och BPM till ett pris per kilometer belönas ekonomisk och mindre körning. Landsbygdsområden med få trafikstockningar och ingen bra kollektivtrafik sparas. Elkörning främjas. 

SP har åtagit sig att använda cykeln mer. Det är hälsosamt och bra för miljön, men också ett snabbt transportmedel i staden. De siktar på fler (gratis) cykelparkeringsmöjligheter vid stationer. De senaste åren har vi sett en betydande ökning av antalet cyklister som skadas eller dör efter en trafikolycka. Äldre cyklister som har en elektrisk cykel visar sig vara särskilt utsatta. Det är därför de gör extra budget gratis för cykel agility kurser.

Dessutom CBR stanna med meningslösa medicinska undersökningar som driver föraren till extra kostnader och stress utan att det visas att detta också förbättrar trafiksäkerheten. Dessutom har SP allvarliga tvivel om att CBR helt och hållet kan införa sanktioner mot styrelseledamöter, även när domstolen har frikänt dem.

Riksdagsval
Riksdagsval

Partiledaren Lilian Marijnissen (35) har kämpat mot marknadens makt i flera år. Mot marknadstänkande och stora pengars inflytande. Mot privat välstånd och allmän fattigdom. Inom sjukvård, bostäder, ekonomi. Mot tanken att människor främst ska tänka på sig själva, istället för att titta på varandra.

Koronakrisen har lett till mycket sorg och sorg, men den visar också vad som verkligen är värdefullt. Krisen visar varför den offentliga sektorn är så viktig. Corona visar också vem som verkligen betyder något i vårt land. Det är inte de så kallade ”vårdentreprenörerna” som vill tjäna pengar utan de vårdgivare som drar oss genom krisen. Krisen visar hur sårbara vi är när vi är beroende av marknaden för saker som vacciner, läkemedel och hjälpmedel. Den visar behovet av en helt annan politik.

Lilian Marijnissen, partiledare och gruppordförande

Jag får min inspiration i politiken från de människor som jag har bedrivit kampanj med, vare sig det är vårdpersonalen eller barnen i Den Bongerd, en specialskola i Oss för barn som behöver extra vård och uppmärksamhet, som måste stängas. Men också min mamma. I Oss finns en stor stadslekplats, Elckerlyk, som hon har arbetat hårt för tillsammans med andra föräldrar. Och de gjorde det, lekplatsen finns kvar idag och tusentals barn kommer att leka där varje år. Det visar mig att ni kan åstadkomma mycket tillsammans, vare sig i er egen stadsdel eller i nationell politik.

Läs också: CDA vill experimentera med den volontära taxin

Utskriftsvänlig, PDF och e-post