Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Met deze cijfers nadert KLM het resultaat van 2019. Dit komt door het snelle herstel van de vraag naar reizen, nadat begin 2022 veel coronareisbeperkingen werden opgeheven.

KLM Groep heeft in 2022 een operationeel bedrijfsresultaat van €706 miljoen gerealiseerd bij een omzet van €10,7 miljard. De operationele marge bedroeg 6,6%. Het moeizame opstarten van de operatie zorgde ervoor dat klanten niet de service kregen die ze van KLM gewend zijn en gaf grote uitdagingen voor collega’s. Toch tonen de cijfers aan dat mensen willen blijven reizen.

Met deze cijfers nadert KLM het resultaat van 2019. Dit komt door het snelle herstel van de vraag naar reizen, nadat begin 2022 veel coronareisbeperkingen werden opgeheven. Tegelijkertijd houdt KLM rekening met een aantal onzekerheden in 2023. Geopolitieke spanningen, inflatie, een mogelijke recessie en de hoge brandstofprijs zijn ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de financiële prestaties van KLM.

"Deze resultaten hebben we bereikt dankzij de loyaliteit van onze klanten en de inzet van alle collega’s. In het afgelopen jaar hebben de collega’s zich enorm ingespannen om onder moeilijke omstandigheden onze klanten een goede ervaring te bieden. Er blijven grote uitdagingen, maar als we naar de resultaten voor 2022 kijken, hebben we reden om voorzichtig optimistisch te zijn. Nederlanders willen blijven vliegen en we zien dat reizen wereldwijd toeneemt. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waar we nog steeds rekening mee moeten houden, zoals inflatie, prijsontwikkeling van kerosine en de krappe arbeidsmarkt. We gaan de komende jaren door met investeren in de service en producten voor onze klanten met de focus op verduurzaming. Deze investeringen zijn alleen mogelijk met structurele kostenbeheersing. Zo maken we KLM toekomstbestendig en bieden we onze klanten onvergetelijke ervaringen".

Alle markten presteerden boven verwachting in 2022, behalve in Azië waar de aanhoudende COVID-19- beperkingen het herstel bleven belemmeren, met name in China. Cargo leverde opnieuw een belangrijke bijdrage aan de resultaten van KLM. Ook E&M herstelde zich, ondanks de langere levertijden van onderdelen. Transavia had een zeer goede zomer en realiseerde een omzet die weer op het niveau is van voor COVID-19.

(Tekst loopt door onder de foto)
Schiphol
KLM mocht vorig jaar 25,8 miljoen passagiers aan boord verwelkomen en Transavia 7,7 miljoen.

KLM mocht vorig jaar 25,8 miljoen passagiers aan boord verwelkomen en Transavia 7,7 miljoen. Door de operationele problemen op Schiphol en arbeidstekorten in de eigen operatie bleef de klantbeleving met een NPS-score van 37 ruim onder de doelstelling van 50. Nu de rust grotendeels is weergekeerd op Schiphol, zien ze de NPS gelukkig weer stijgen. De introductie van de nieuwe klasse Premium Comfort aan boord van intercontinentale vliegtuigen werd afgelopen jaar positief ontvangen door klanten.

"Zodra de reisbeperkingen werden opgeheven aan het begin van het jaar, herstelde de vraag naar vliegreizen zich snel. Hierdoor kon KLM de leningen uit het steunpakket van de Nederlandse overheid al in het tweede kwartaal van 2022 aflossen. Wel maakt KLM nog gebruik van uitstel van loonbelasting voor €1,4 miljard. Doordat we weer meer klanten aan boord konden verwelkomen, was de bezettingsgraad 84%. Dat biedt perspectief voor het komende jaar, waarin we rekening moeten blijven houden met geopolitieke spanningen en andere kostenverhogende ontwikkelingen. In de loop van het tweede kwartaal van dit jaar verwachten we de door de Nederlandse staat gegarandeerde leningen te beëindigen en te vervangen door een kredietfaciliteit met onze relatiebanken".

In 2022 ging KLM door met het verder verduurzamen van de operatie. Zo startten ze met het standaard bijmengen van 0,5% duurzamere vliegtuigbrandstof (SAF) voor vluchten met vertrek vanaf Amsterdam. Dat is met ingang van 2023 verdubbeld naar 1%. Ook tekende KLM contracten met twee SAF-producenten, zodat de ambitie om in 2030 wereldwijd 10% SAF bij te mengen dichterbij is gekomen. Verder ging de samenwerking met Thalys van start om het air-rail transferproduct op de route Brussel-Amsterdam te verbeteren. En het SBTi valideerde de doelstellingen voor CO2-reductie van KLM, zodat ze in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, aldus de luchtvaartmaatschappij

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket