Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het opzetten van een effectief vervoersysteem is niet alleen de verantwoordelijkheid van de vervoerders.

Het vervoer van schoolkinderen naar verschillende scholen op verschillende locaties met behulp van taxibusjes kan een complex logistiek probleem zijn. Dat hebben we het afgelopen schooljaar gezien. Gebrek aan personeel en een gebrekkige vervoersplanning hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de taxisector in diskrediet kwam. Koren op de molen van politici in de oppositiebankjes en  wethouders die ter verantwoording werden geroepen. In de meeste gevallen ging de vervoerder licht beschadigd door de lokale media toch vrijuit.

Aan de vooravond van de vakantieperiode kunnen we de balans opmaken en concrete plannen maken hoe we de komende periode de planning aanpakken voor het komende schooljaar. In ieder geval is het overnemen van bestaande routes en planningen een grote denkfout. Een nieuw schooljaar betekent kritisch kijken naar planningen, bezetting en samenwerking met opdrachtgevers. Het doel is in de afgelopen periode niet veranderd. Ervoor zorgen dat alle kinderen veilig en tijdig op hun respectievelijke scholen aankomen, terwijl de bezettingsgraad van de taxibusjes zo hoog mogelijk wordt gehouden. Dit vereist zorgvuldige planning en coördinatie, evenals het gebruik van moderne technologieën om het proces te optimaliseren.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het is belangrijk om regelmatig feedback te vragen aan alle betrokkenen, inclusief de kinderen, hun ouders, de chauffeurs en de schoolmedewerkers.

Het eerste wat in overweging moet worden genomen, is de begintijd van de scholen. Gezien het feit dat de aanvangstijden tussen 8:00 en 8:45 uur variëren, zou je kunnen overwegen om een gestructureerd schema te maken waarbij kinderen die naar scholen gaan die vroeger beginnen, eerst worden opgehaald. Daarna kunnen de kinderen die naar scholen gaan die later beginnen, worden opgehaald. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat kinderen niet onnodig vroeg worden opgehaald en te lang in de busjes hoeven te zitten.

routeplanningssoftware

Vervolgens kan het gebruik van moderne technologieën zoals routeplanningssoftware helpen om de meest efficiënte routes voor de taxibusjes te bepalen. Deze software kan rekening houden met verschillende factoren zoals verkeersinformatie, de locatie van de scholen en de huizen van de kinderen, evenals de begintijd van de scholen. Met behulp van dergelijke technologieën kan een optimale route worden vastgesteld die de tijd die kinderen in de busjes doorbrengen minimaliseert en tegelijkertijd de bezettingsgraad van de busjes maximaliseert.

Daarnaast moeten we bewaken dat we flexibele vervoersplannen hebben. Dit betekent dat er back-up plannen moeten zijn in geval van onvoorziene omstandigheden zoals verkeersongevallen, slecht weer of ziekte van chauffeurs. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er extra taxibusjes op stand-by staan, of dat er alternatieve routes zijn die kunnen worden gebruikt als de normale route niet beschikbaar is.

(Tekst loopt door onder de foto)

Er moet een heldere communicatie zijn tussen de taxichauffeurs, de schoolautoriteiten, de ouders en de kinderen. Dit kan helpen om verwarring en misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld, als er wijzigingen zijn in de ophaaltijd of de route, moet deze informatie tijdig worden gecommuniceerd aan alle betrokken partijen.

Lees ook  Leerlingenvervoer: nieuwe VNG verordening zet leerlingen op eigen benen

Het doel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen tijdig en veilig op school aankomen, terwijl de bezettingsgraad van de busjes zo hoog mogelijk wordt gehouden en de tijd die reizigers in de busjes doorbrengen wordt geminimaliseerd.

Om de efficiëntie van dit proces verder te verbeteren, kunnen verschillende strategieën worden toegepast. Uitgangspunt is in plaats van kinderen één voor één op te halen, efficiëntie te zoeken in het clusteren van de reizigers. Vanuit de scholen kan dit makkelijker omdat er dan an sprake is van van verzamelpunten. De andere kant op vraagt meer denkwerk en er automatisch van uit gaan dat de ochtendroute in de middag omgekeerd moet worden gereden is een structurele denkfout van veel planners. Het is vaak wel de makkelijke weg om handmatig routes samen te stellen.

De ochtendplanning is complexer. Om de totale tijd die kinderen in het busje doorbrengen te verminderen, kunnen kinderen die dichter bij hun school wonen later worden opgehaald dan kinderen die verder weg wonen. Hierdoor kunnen de kinderen die langer in het busje moeten zitten, later opgehaald worden en zo hun tijd in het busje minimaliseren.

voorspellingen

Vervoersdiensten moeten gebruik maken van realtime tracking technologieën. Deze kunnen ouders, schooladministratie en de vervoerscoördinator in staat stellen de locatie van de busjes te volgen en de aankomsttijd nauwkeurig te voorspellen. Dit helpt ook bij het identificeren van problemen op de route in realtime, zoals verkeersopstoppingen of vertragingen, en kan helpen bij het snel reageren op deze situaties. Het is essentieel om het totale systeem regelmatig te herzien om eventuele problemen te identificeren en mogelijke verbeteringen te implementeren. Dit kan onder meer het verzamelen en analyseren van feedback van leerlingen, ouders, scholen en chauffeurs omvatten.

Het gebruik van een app of online platform kan het proces van coördinatie en communicatie verbeteren. Ouders kunnen bijvoorbeeld de aankomsttijd van de busjes in realtime volgen, waardoor ze hun kinderen op tijd naar de ophaalpunten kunnen brengen. Daarnaast kan zo’n platform ook worden gebruikt om meldingen te sturen in geval van veranderingen in de planning, vertragingen of andere problemen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Agendapakket

De chauffeurs spelen een cruciale rol in dit systeem. Ze moeten goed opgeleid zijn, niet alleen in rijvaardigheden en veiligheid, maar ook in het omgaan met kinderen en in crisisbeheer. Dit helpt hen beter te reageren op onvoorziene situaties, en zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en comfortabel voelen tijdens de rit.

bezetting

Als de taxibusjes met acht zitplaatsen niet altijd volledig benut worden, kan het efficiënter zijn om kleinere wagens te gebruiken. Dit zou kunnen leiden tot meer routes maar met een hogere bezettingsgraad, wat kan leiden tot een grotere efficiëntie in het algemeen. Opdrachtgevers moeten nauw samenwerken met de vervoersbedrijven. Om de efficiëntie te verhogen, kan het handig zijn om ouders aan te moedigen om deel te nemen aan een carpoolprogramma. Dit zou het aantal kinderen dat vervoerd moet worden met de taxibusjes kunnen verminderen, waardoor de druk op de dienstverlening vermindert en de efficiëntie verbetert.

Lees ook  Doorrijden zonder pauze: de harde realiteit van een DHL pakketbezorger

Ouders onderling kunnen ook meewerken aan een betere planning. Het verminderen van het aantal haltes kan ook bijdragen aan de efficiëntie van het vervoer. Door het aantal keer dat het busje moet stoppen om kinderen op te halen te minimaliseren, kunnen we de totale rit tijd verminderen. Dit zou kunnen betekenen dat kinderen naar een centraal ophaalpunt moeten lopen onder begeleiding van de ouders, maar het zou de totale tijd die ze in het busje doorbrengen kunnen verminderen. Als er meerdere scholen in dezelfde omgeving zijn, kan het nuttig zijn om samen te werken en een gezamenlijk vervoersysteem op te zetten. Dit zou de kosten kunnen delen en de efficiëntie kunnen verbeteren.

(Tekst loopt door onder de foto)

Met de voortschrijdende technologie kan het gebruik van geavanceerde data-analyse en machine learning technieken nuttig zijn voor het verbeteren van de efficiëntie van de busroutes. Door historische data te verzamelen over de tijden waarop kinderen worden opgehaald en afgezet, verkeerspatronen, en zelfs weersomstandigheden, kan een model worden ontwikkeld dat de meest efficiënte routes en tijdschema’s voorspelt.

aanvangstijden

Hoewel de begintijden van de scholen vast zijn, kan er flexibiliteit zijn in het rooster van de taxibusjes, met name voor scholen die later beginnen. Het kan mogelijk zijn om de ophaaltijden aan te passen op basis van de behoeften van de kinderen en de ouders, en op deze manier de efficiëntie van het vervoer te maximaliseren.

Als de scholen en ophaalpunten niet te ver uit elkaar liggen, kan het haalbaar zijn om gebruik te maken van alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmethoden, zoals elektrische busjes. Dit kan bijdragen aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van het vervoersysteem.

Het vervoer van schoolkinderen naar verschillende scholen met behulp van taxibusjes is een uitdagende taak die een grondige planning, een efficiënte coördinatie en effectieve communicatie vereist. Naast de reguliere planning, moet er ook een noodplan opgesteld worden. Wat gebeurt er als een busje uitvalt of een chauffeur ziek wordt? Zijn er reserve busjes of chauffeurs beschikbaar? Wat gebeurt er bij extreme weersomstandigheden? Deze vragen moeten vooraf worden beantwoord om ervoor te zorgen dat de dienstverlening zo min mogelijk wordt onderbroken.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket