KNV Taxi and Healthcare Transport, FNV Taxi и CNV Professionals са сключили споразумения относно колективния трудов договор Такси и здравен транспорт и колективен трудов договор SFT, който ще се прилага от 1 януари 2021 г. Ако всичко върви по план, скоро Социалният фонд за мобилност ще търси активно през раменете на всяка таксиметрова компания с цифров онлайн часовник. За целта Социален фонд „Мобилност“ иска да въведе онлайн портал, в който всички таксиметрови фирми, които се занимават с шофьори на заплати, трябва да регистрират услугите предварително. Целевата дата е 1 юли 2022 г., но вече се предполага, че тази дата може да не е осъществима.

За да сведат до минимум допълнителната работа в таксиметровите компании, доставчиците на софтуер могат да свържат своите пакети с портала или предприемачите могат да предоставят файл на Excel. Това не касае само компании, които работят с BCT в комбинация с комуникация на данни, но всички таксиметрови компании, без изключение. Мобилността на Социалния фонд може да сравнява часовете, посочени в портала, с часовете, регистрирани в BCT.

Мобилността на Социалния фонд може да сравнява часовете, посочени в портала, с часовете, регистрирани в BCT.

Сервизни блокове

С новия Колективен трудов договор е уговорено, че един служител може един ден да работи на смяна (известна като смяна MaxFlex) или на смени. Следователно служителите не могат да работят на смени и на смени в един ден. Преди 23:59 часа в деня преди работа работодателят съобщава на Социалния фонд „Мобилност“ (СФМ) работното време през портала и дали служителят работи на смяна или на смени. Ето защо е важно началното и крайното време на услугата или сервизните блокове да са известни предварително. При отклоненията водещият принцип за възнаграждението остава BCT.

За договори от 0 до 28 часа седмично могат да бъдат посочени максимум четири смени на ден. Цялото време в рамките на един сервизен блок е време за плащане. Не може да има неплатени прекъсвания в сервизен блок и отклоненията в BCT са водещи за възнаграждението. Един сервизен блок продължава най-малко 1 час, а шофьор между 2 сервизни блока е най-малко 15 минути. За трудови договори, по-дълги от 28 часа седмично, могат да бъдат посочени максимум 2 смени на ден. Продължителността на сервизните блокове заедно за 1 ден е най-малко 7 часа. Между двата сервизни блока има минимум 2 часа. Това е времето, когато служителят не е на разположение на работодателя.

Изпълнение

Схемата „Време за плащане“ ще влезе в сила от 1 януари 2022 г. Социалният фонд за мобилност ще поддържа сключените споразумения към тази дата, въпреки че порталът все още не е готов. Схемата ще бъде оценена след 1 година. Социалните партньори ще сключат допълнителни споразумения относно последиците от неспазване на схемата. Самите заплати ще се увеличат с 1% от 2022 януари 2,5 г. Синдикатите имат дати създаде работодателска организация КНВ. 

Прочетете още: Прекъсването в Justis поставя шофьорите в проблеми

доставчици на софтуер като Pitane Mobility могат да свържат своя пакет с портала
Печат Friendly, PDF & Email