Måned: november 2020

Fietsersbond fornøyd med National Future Image Bicycle

Det vil være et nasjonalt bilde av fremtidens sykkel. Departementet for infrastruktur og vannforvaltning kunngjorde nylig dette etter den administrative konsultasjonen med regionene om investeringsprogrammene. Fietsersbond er begeistret for denne intensjonen. I brevet til Representantenes hus heter det: ”Sentralregjeringen og regionen har i fellesskap uttrykt ambisjonen om å øke potensialet i