Gode ​​nyheter for sektoren er at det ikke blir noen justering i beleggsprosenten innen drosjetransport. 1,5-metersmålet som ble formulert som hasteråd er nå regelen igjen. For transportører er dette spesielt viktig på forretningssteder. Sikkerhetsavstandsnormen gjelder ikke for personer i kollektivtransport, annen kommersiell persontransport og personer i transport for private formål, såfremt transporten primært innebærer flytting fra et sted til et annet og ikke er fritidstransport. Sikkerhetsavstandsnormen gjelder ikke for personer på stasjon, mellomstasjon eller annen innretning knyttet til offentlig transport eller annen kommersiell persontransport og tilhørende plattformer, trapper, tunneler og heiser, med unntak av de lukkede plasser som ligger der, for så vidt da sikkerhetsavstanden ikke kan observeres.

Ved taxitransport bærer sjåføren en kirurgisk maske og den(e) reisende en ikke-medisinsk maske, eller det kan installeres en fysisk barriere mellom sjåføren og passasjeren. For noen av personene vil det ikke være mulig å bruke munn-nese-maske. Disse reisende kan reise med kjøretøyet uten ytterligere justeringer av beleggsprosenten. Barn i aldersgruppen grunnskole er ikke pålagt å bruke en ikke-medisinsk munnhette, og det er ingen tak på antall reisende per kjøretøy. Alle seter kan brukes.

iført munnmaske

Den største endringen er derfor i protokollen for elevskyss < 17 år. Dette inkluderte at alle elever i spesialundervisning (grunnskole) bruker ikke-medisinsk munnhette i transport. Tiltakene i protokollarbeidsgruppen, hvor også FNV og CNV er involvert i tillegg til en rekke KNV-medlemmer, går derfor lenger enn departementene har antydet. Dette gjør de bevisst og i samråd med blant annet fagforeningene, fordi de mener at dette er den beste måten å ivareta sikkerheten på. Det bidrar også til å redusere risikoen for (ytterligere) førersvikt på grunn av infeksjoner. I tillegg er det praktisk, og muligens også av personvernhensyn, vanskelig for transportører og sjåfører å fastslå nøyaktig i hvilken gruppe en bestemt elev befinner seg. Siden dette tiltaket kan kreve noe forberedelsestid fra bærere, klienter og foreldre til barn, vil denne justeringen tre i kraft mandag 6. desember eller så snart som mulig.

Taxitransportprotokollen er utarbeidet av Royal Dutch Transport (KNV), landsforeningen for gründere aktive innen helsevesen og drosjetransport, sammen med fagforeningene FNV og CNV Vakmensen. Innenfor rammen av statlig politikk og råd fra RIVM for bekjempelse av koronaviruset, ønsker taxioperatører og deres ansatte å bruke dette til å gjennomføre drosjetransport på en mest mulig ansvarlig måte.

snørrboblepolitikk

Videre er 'snotteboblepolitikken' justert i henhold til retningslinjene til RIVM, som kort fortalt innebærer at 4-12 åringer ikke lenger kan transporteres ved milde forkjølelsesplager.

Les også: Bertho Eckhardt styreleder KNV i årene som kommer

ansiktsmasker for sjåfører
Utskriftsvennlig, PDF og e-post