Volvo Trucks tester elektriske lastebiler med brenselceller som bare avgir vanndamp og har en rekkevidde som kan sammenlignes med dieselbiler, opptil 1000 km. En andre pilotfase vil følge om noen år, hvor kundene skal testes på offentlig vei. Testing av brenselcelle elektriske lastebiler i kommersiell trafikk vil begynne i 2025 med utvalgte kunder i Nord-Europa, etterfulgt av ytterligere lastebiler i flere land de neste årene.

Hydrogendrevne brenselcelle-elektriske lastebiler vil være spesielt egnet for lange avstander og tunge, energikrevende oppdrag. De kan også være et alternativ i land der batteriladingsmulighetene er begrenset.

"Jeg tror testene vil vise potensialet til brenselcelle elektriske lastebiler. Testene vil foregå i et krevende, tøft klima og det vil også gi oss en flott mulighet til å kjøre tunge laster opp til 65 tonn."

Jessica Sandström, SVP Global Product Management hos Volvo Trucks.

Formålet med testene er å se på alle de ulike aspektene ved lastebilens drift, inkludert arbeidsdeler, kjøreatferd og førererfaring. En brenselcelle genererer sin egen elektrisitet fra hydrogenet om bord i stedet for å lades opp fra en ekstern kilde. Det eneste biproduktet som slippes ut er vanndamp. Volvos elektriske lastebiler vil bruke to brenselceller med en effekt på 300 kW og en påfyllingstid på under 15 minutter.

Brenselcelleteknologi er fortsatt i et tidlig utviklingsstadium, og selv om det er mange fordeler forbundet med det, gjenstår det fortsatt noen utfordringer, spesielt storstilt tilførsel av grønt hydrogen (grønt hydrogen produseres ved hjelp av fornybare energikilder, som vind, vann og solenergi) og behovet for å utvikle en drivstoffinfrastruktur. For å få bukt med mangelen på tilgjengelig hydrogen under forsøkene, vil tanking av grønt hydrogen fra fornybare kilder skje i hjemmedepotet.

"Vi forventer at tilgangen på grønt hydrogen vil øke betydelig de neste årene da mange industrier vil være avhengige av det for å redusere CO2-utslippene. Brenselcellebilene vil være viktige for lengre og tyngre transporter om noen år."

Jessica Sandström, SVP Global Product Management hos Volvo Trucks.

Brenselcellene vil bli levert av cellcentric – joint venture-selskapet til Volvo Group og Daimler Truck AG. Cellcentric skal bygge et av Europas største serieproduksjonsanlegg spesielt utviklet for tunge kjøretøyer Volvo Trucks.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post