Trafiksäkerhetskoalitionen, till vilken Fietsersbond är ansluten, är allvarligt orolig över det ökande antalet trafikolyckor. Trots alla politiska ansträngningar är det inte möjligt att uppnå en strukturell minskning av antalet trafikolyckor. De senaste siffrorna från Statistik Nederländerna visar återigen en nedslående bild.

I Nederländerna är det två trafikdödsfall och 58 allvarligt skadade varje dag. Trafiksäkerhetskoalitionen finner detta oacceptabelt. Trafikolyckor orsakar inte bara oändliga människors lidande varje år utan också höga sociala kostnader. Därför uppmanar koalitionen det nya regeringen att formulera en tydlig ambition för de kommande tio åren och koppla sunda ekonomiska resurser till det.

Trafiksäkerhetskoalitionen gör detta brådskande överklagande i början av bildandet av ett nytt skåp. Förra veckan tillkännagavs att inte mindre än 2020 personer dog i trafiken under koronaåret 610, inklusive ett rekordantal cyklister. Det är 51 färre än under 2019, men det är fortfarande ett oacceptabelt antal. Detta medan trafikintensiteten som ett resultat av korona var mycket lägre. Varje år skadas mer än 21.000 2050 personer i trafiken. Nederländerna går dåligt med dessa siffror, även ur ett internationellt perspektiv. Den nuvarande strategiska planen för trafiksäkerhet syftar till att uppnå noll trafikdödsfall 11. Detta kräver en minskning med minst XNUMX% per år. Enligt koalitionen om trafiksäkerhet är dock Nederländerna inte på rätt väg för att uppnå denna minskning. Det är därför det nya skåpet måste fortsätta. Enligt koalitionen är det viktigt att konkreta mål formuleras och att tillräcklig finansiering tillhandahålls.

Road Safety Coalition erbjuder fem lösningsanvisningar

Trafiksäkerhetsmanifestet 2.0, som koalitionen för trafiksäkerhet erbjuder politiker idag, innehåller de 5 lösningsanvisningar som är nödvändiga enligt Trafiksäkerhetskoalitionen för att minska antalet trafikolyckor. Inom dessa lösningar bör fokus under kommande regeringsperiod huvudsakligen vara att göra vägar och cykelvägar i och mellan städer säkrare, bekämpa distraktion i trafiken genom bättre tillämpning och göra fordon säkrare. Att investera i trafiksäkerhet lönar sig enligt CPB som tidigare beräknats. Varje euro i (cykel) infrastruktur har visat sig betala för sig själv 3 till 4 gånger i lägre sociala kostnader, enligt Cyklistförening på deras hemsida.

Läs också: Fler och fler kommuner samlar in barncyklar

Utskriftsvänlig, PDF och e-post