I år fick ANWB Alarm Center fler rapporter under sommarsäsongen än 2020 från holländare som fick problem utomlands. Men när det gäller antalet rapporter är ANWB ännu inte på nivån 2019. Det var den sista hektiska sommaren.

Antalet förfrågningar om hjälp från holländare som var strandade med ett sammanbrott utomlands var 90% jämfört med 2019. Många holländare tillbringade sin semester i sitt eget land eller åkte med bil till ett semestermål i Europa. De flesta uppdelningarna kom från Frankrike (31%), Tyskland (20%), Italien (12%), Belgien (8,6%) och Österrike (5,8%). 

Det var slående att stabiliteten i koronaåtgärderna i Italien resulterade i en ökning med knappt 20% av väghjälpen. Däremot visade Tyskland en minskning med 14,7% i vägassistans jämfört med 2019. Det landet införde en karantänplikt för holländare som inte hade vaccinerats. 

Resenärer i vissa länder stötte också på problem när testresultaten gick ut under ett bilavbrott som inte gick att lösa inom några timmar. Eller så ställs resenärer inför problem eftersom de plötsligt måste stanna längre än 24 timmar i ett transitland och måste vidta ytterligare åtgärder för att uppfylla inträdeskraven. De sjutton nederländska väghjälpstjänsterna som var aktiva i populära semesterområden i Frankrike och Italien fick 1004 bilar att fungera igen.

Topp fem olycksfall

  1. Enkelt däck
  2. Indikatorlamporna lyser 
  3. Fordonet startar inte 
  4. Fordonet vacklar eller tappar ström
  5. Batteriproblem

Effekten av corona märktes också tydligt inom personlig assistans. Antalet rapporter från avlägsna destinationer släpar fortfarande på grund av de många resebegränsningarna. Det är sant att fler förfrågningar om hjälp har kommit in än under 2020, men akutcentralen är ännu inte på den "normala" nivån. I somras fick ANWB cirka 50% av antalet begäranden om bistånd jämfört med 2019.

Topp fem klagomål/skador

  1. magproblem
  2. hjärtproblem
  3. armskada
  4. lungsjukdomar 
  5. feber

Sedan 1959 har ANWB Emergency Center varit kontaktpunkt för holländare som behöver hjälp utomlands. Akutcentralen har kontor i Haag och Assen. Det finns stödpunkter i München, Lyon, Barcelona och Aten, enligt ANWB.

Foto ovan: ANWB bildbank.

Läs också: 18 laddpunkter donerade till tekniska skolor

Utskriftsvänlig, PDF och e-post