Förnyad och extremt snabb och på ett väldigt enkelt sätt komponera dina egna rutter.

Budgetnedskärningar som genomförs av många kommuner har effekt på studenttrafiken. Under sommarmånaderna kommer företagen att arbeta för att få ihop de nya sträckorna så optimalt som möjligt inför det kommande läsåret. Faktorer som brist på personal på trafikföretagen och den ständiga granskning av transporter som genomförs av politiska oppositionspartier i många kommuner gör det inte lättare för taxiföretagen att utföra allt till perfektion.

automatisera

Det största problemet vid planering av rutter är ofta den gatukunskap som vikarier, kontorsanställda eller praktikanter saknar. Dessutom är tiden då vi sorterar alla resor i en Excel-fil efter postnummer sedan länge förbi. Kundernas transportbehov kräver mycket bättre planering. Många taxibolag inom sektorn använder programvara som automatiskt bearbetar alla kluster till rutter som automatiskt ingår i grupptransportpaketet. Den underliggande ruttgeneratorn omarrangerar automatiskt alla resenärer i de mest optimala resrörelserna, men manuellt ingripande och omarrangering av in- och utgångspositioner kan fortfarande göras manuellt.

visuell planering

Att planera visuell grupptransport är en utmaning. Det första systemet gör är att kartlägga alla transportflöden per dagdel, platser eller arbetsområde. När det väl har kartlagts är det mer ett spel än vetenskap att gruppera turer i rutter. Varje kluster övervakas automatiskt för antal, rullstolsanvändning och typiska transportegenskaper som att sitta längst fram i bussen. Standardiseringen och övervakningen eller på- och avkopplingen av rutterna sker alla i bakgrunden.

(Texten fortsätter under bilden)
Att planera visuell grupptransport är en utmaning.

Transporter är inte alltid så tätt ordnade. Sjukdom bland resenärer, semesterdagar från orter eller till och med dagar då resenärer cyklar till skolan kan automatiskt infogas i den aktuella planeringen. För varje rutt kan du ange om avbrott är planerade på rutten. Om så är fallet kommer avbrotten att beaktas vid inkoppling av rutten och sträckan kommer inte att fortsätta i planeringen för den avbrottsperiod.

ansvar

Kommuner i Nederländerna ansvarar för att tillhandahålla studenttransporter för barn med funktionshinder. Kommunen kan tillhandahålla anpassade transporter eller ge ersättning för transport av föräldrar eller med kollektivtrafik. Reglerna för detta skiljer sig från kommun till kommun och finns i Skolskjutsförordningen.

Alla transporter hamnar inte i rutter. Om föräldrar är berättigade till färdtjänst i form av anpassade skjutsar och de själva transporterar eleven med tillstånd från eller på begäran av högskolan utgår traktamente per kilometer. Det är realistiskt att kilometerersättningen hänger samman med den allmänt sedvanliga skattefria kilometerersättningen beräknad över det kortaste avståndet mellan bostaden och skolan. 

Relaterade artiklar:
Utskriftsvänlig, PDF och e-post