Print Friendly, PDF & Email

Nederland heeft wereldwijd een laadpalen koploperpositie. Zo stond Nederland in 2016 wereldwijd op de tweede plaats met een marktaandeel nieuw verkochte elektrische auto’s van 6,4%. Daarnaast is 12% van de publieke laadinfrastructuur wereldwijd in Nederland te vinden. Ook op het terrein van open ICT-standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden spant Nederland de kroon.

“Dat betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen. De grote doorbraak van elektrisch rijden moet nog komen. Er is dan ook nog volop ruimte voor ontwikkeling van Nederlandse bedrijven. Denkt u bijvoorbeeld aan kansen op het gebied van laadinfrastructuur, elektrische bussen, trucks en Light Electric Vehicles”, aldus Bertholt Leeftink Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer.

In opdracht van RVO.nl is de tweejaarlijkse rapportage “verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer” opgesteld over de jaren 2016-2017. De doelstelling van het rapport is om inzicht te geven in de economische ontwikkeling van de sector elektrisch vervoer. Deze monitoring is deels op kwantitatieve gegevens gebaseerd en deels is het een kwalitatieve beschrijving van de ontwikkelingen.

De overheid steunt waar nodig de doorbraak van elektrisch rijden, onder andere door middel van fiscale maatregelen, het topsectorenbeleid, de implementatie van Europese richtlijnen waaronder die op het terrein van standaarden, de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur en het programma Partners in International Business. Daarmee kan de markt haar kansen verder grijpen.

het aantal laadpunten groeit naar 1,7 miljoen

De verwachting is dat deze markt snel blijft groeien. Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dat kan betekenen dat er dan een wagenpark is van 1,9 miljoen elektrische voertuigen. Daarvoor zouden 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn.

Bedrijven vanuit alle clusters laten een toename zien in werkgelegenheid. De werkgelegenheid in elektrische mobiliteitsdiensten neemt daarbij een vlucht nu steeds meer vervoerders, zoals Arriva, Qbuzz en Transdev dochters Connexxion en Hermes, elektrische bussen inzetten.

De inzet van elektrische bussen zorgt daarbij ook voor o.a. een toename bij het cluster ‘Nieuwbouw en ombouw elektrische voertuigen’, waar met name grote bedrijven voor een stijging van werkgelegenheid hebben gezorgd. Sterke toename in de werkgelegenheid zien we ook bij bedrijven gelieerd aan laadinfrastructuur. Zo zijn er nu elf landelijke aanbieders in laadinfrastructuur, terwijl er veel lokale installateurs betrokken zijn in het cluster. Nederlandse laadinfrastructuur-bedrijven, zoals NewMotion, EVBox, Fastned, Allego en Ecotap zijn ook internationaal actief.

Lees ook: Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten

Electric vehicle charging
Electric vehicle charging