Print Friendly, PDF & Email

Volgens recent onderzoek van Brussel Mobiliteit speelt afleiding een belangrijke rol bij ongevallen: één Brusselaar op vijf gebruikt in de auto regelmatig de telefoon zonder handsfree set. Brussel Mobiliteit voerde tussen eind februari en begin maart 2021 een onderzoek uit bij een representatieve steekproef van 800 personen van 18 tot 64 jaar om beter zicht te krijgen op de omvang van dit fenomeen in Brussel. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat de smartphone één van de meest voorkomende bronnen van afleiding is.

"Het gebruik van smartphones achter het stuur verhoogt het risico op ongelukken met factor 20. Geen enkel berichtje, WhatsApp-mopje of Instagrampost is een verkeersongeval waard. Je smartphone even negeren tijdens de rit kan levens redden. Dat geldt voor alle weggebruikers. Dus, beste Brusselaar: hou het veilig, en laat die croissant, die smartphone of die koffie even wachten."

Eén op vijf Brusselaars maakt soms of zelfs regelmatig gebruik van de telefoon zonder handsfree set om te bellen in de auto (21%), op de motor/scooter (21%) of op de step (20%). Dit geldt ook voor één op de zes fietsers (16%). 8% van de Brusselse autobestuurders stelt vast dat ze soms of regelmatig hun telefoon gebruiken om berichtjes te sturen, sociale media te checken e.d. Ook 17% van de bestuurders van een motor of scooter, 13% van de stepgebruikers en 11% van de fietsers vertoont dergelijk gedrag.  

Eén op de twee Brusselaars gebruikt de telefoon tijdens trajecten te voet hoewel dit zeer gevaarlijk kan zijn tijdens het oversteken. Een binnenkomend bericht op de smartphone leidt je 3 seconden af. Gedurende 3 seconden worden zowel je blik als je geest afgeleid. Als fietser of voetganger breng je zo jezelf in gevaar, als bestuurder van een auto of motor breng je bovendien ook anderen in groot gevaar. Door die enkele seconden onoplettendheid rijd je tientallen meters blind. Reken maar uit!

Wie tijdens het rijden een draagbare telefoon gebruikt zonder handsfree set, begaat een overtreding van de tweede graad en riskeert een onmiddellijke inning van €116,-. Dat geldt voor het gebruik van een telefoon bij het besturen van om het even welk voertuig, een fiets bijvoorbeeld. Brussel Mobiliteit start met een nieuwe bewustmakingscampagne om eraan te herinneren dat het risico op een ongeval tot 20 keer groter is voor wie de telefoon gebruikt aan het stuur, zelfs met een handsfree set.

De campagne richt zich in de eerste plaats tot jonge Brusselaars van 16 tot 30 jaar en belicht met een knipoog wat je onderweg – vaak totaal onverwacht – kan overkomen als je enkele seconden de blik van de weg afwendt voor een bericht of een melding op je smartphone. De campagne loopt grotendeels online, met een ondersteunend filmpje. Verscheidene Brusselse influencers hebben zich bereid verklaard hun naam aan de campagne te verbinden en zullen ze ook delen op hun sociale media: Benoit Do Quang, Alex the cage en Raia Maria Laura.

Lees ook: Continuïteit dienstverlening van de Lijn goedgekeurd