Reiskoepel ANVR wil duidelijkheid van het kabinet: óf je handhaaft het oranje ‘negatieve’ reisadvies voor praktisch alle landen buiten Europa maar biedt de reisbedrijven financieel steun, óf je past de wijze van reisadvisering aan en zet de wereld veilig en verantwoord open, zodat reisondernemingen weer kunnen ondernemen. Aan de vooravond van de commissievergadering van Economische Zaken en Klimaat waarin de steunmaatregelen worden besproken, heeft de ANVR dit in een brief gestuurd aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en leden van de Vaste Kamer commissie EZK.

​Het kabinet is van mening dat de eerdere steunmaatregelen de bedrijven goed hebben geholpen en niet meer nodig zijn, omdat de economie inmiddels goed draait en voortzetting van deze steun zelfs een verstorende werking kan hebben. “Dat geldt”, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR, “wellicht voor veel bedrijven, maar zeker nog niet voor de reissector. Met een omzetverlies van 80% vorig jaar, minimaal 50% dit jaar en voor verre reizen-specialisten nog veel meer, verkeert de reissector nog steeds in zwaar weer. Dit, terwijl de bij ANVR aangesloten reisbedrijven forse maatregelen hebben genomen om het hoofd boven water te houden. Zo heeft al 30% van het personeel de reissector verlaten, zijn reorganisaties doorgevoerd en hebben onze bedrijven zich flink in de schulden gestoken.”

Op de vraag wat de ANVR van het kabinet verlangt om te kunnen overleven, is Oostdam stellig: “Op dit moment geldt nog steeds voor de meeste landen buiten Europa een afradend reisadvies, waarbij enerzijds totaal geen rekening wordt gehouden met het feit dat inmiddels zo’n 85% van de Nederlanders zijn gevaccineerd en anderzijds een aantal bestemmingen het beduidend beter doen dan Nederland.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel bezig met de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe systematiek ten aanzien van de reisadvisering, waarbij onderscheid gaat worden gemaakt tussen een reisadvies vanwege corona of een reisadvies vanwege veiligheidsrisico’s, maar deze is tot op heden nog niet doorgevoerd.   

Dat deze problematiek van financiële steun blijven verlenen zolang de wereld nog niet open is niet alleen nationaal speelt, maar ook internationaal blijkt wel uit het feit dat de Europese Commissie half november heeft besloten de regeling inzake staatssteun te verlengen tot medio 2022. In buurland Duitsland heeft de federale overheid op basis hiervan al besloten overbruggingshulp en een werktijdverkortingsregeling voor de reisbranche door te trekken naar het volgende jaar, aldus ANVR.

"Wij doen dan ook een dringend beroep op het kabinet gebruik te maken van de Europese kaderregeling en voor de reisbranche in Nederland, net als in Duitsland, maatregelen te nemen voor 2022, niet alleen gericht op vergoeding van vaste lasten maar ook voor de loonkosten zoals in de NOW.".

Reissector verkeert nog steeds in zwaar weer.
Print Friendly, PDF & Email