Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Zijn taxibedrijven bezig met beurzen en innovatie?

Halflege hallen en opvallende afwezige exposanten op vakbeurzen zijn geen goede signalen voor veel sectoren. Ook taxibedrijven kunnen binnenkort naar de vakbeurs te Houten. Taxi Expo is hét event voor taxi-ondernemers en opdrachtgevers. Taxi Expo bestaat uit een vakbeurs, workshops en het Nationaal Congres Contractvervoer. De thema’s voor de beurseditie van dit jaar zijn divers. 

Zo heeft voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer Bertho Eckardt het over de stand van zaken doelgroepenvervoer post-corona. Henk van Gelderen (AIM) gaat het gesprek aan over hoe het doelgroepenvervoer efficiënter kan ingericht worden met behoud van kwaliteit. Jan Troost heeft het, als ervaringsdeskundige, over de vervoersbehoefte van de gebruiker en waar die tegenaan lopen.

De belangstelling voor vervoer door vrijwilligers neemt toe. Marieke Boon en Femke Nannes stellen de vraag of dat broodroof is of een kans voor de sector? Hoe dan ook, de huidige tijd vergt aanpassing van aanbestedende diensten en inschrijvers. Advocaat & Adviseur Tim Robben heeft het tijdens de Taxi Expo over onzekerheden tijdens de uitvoeringsfase van een aanbesteding.

Procesmanager vernieuwing doelgroepenvervoer Bas Witte van de provincie Utrecht wil het met de aanwezigen hebben over de integratie doelgroepenvervoer en OV. Vanaf november dit jaar mogen WMO-pashouders van Regiotaxi Utrecht hier gratis mee reizen. De procesmanager licht deze pilot toe, in het totaal van het programma, en vertelt wat er bij de uitvoering van de proef komt kijken.

(Tekst loopt door onder de foto)
Taxi Expo Houten

Uit een rondvraag blijkt wel dat veel bedrijven nu met andere dingen bezig zijn. Het nijpende tekort aan chauffeurs noodzaakt veel ondernemers om zelf achter het stuur te zitten van de taxi. Weinig of geen tijd voor het bezoeken van beurzen of workshops. Na twee jaar ellende is het nu ‘aanpoten‘ in de taxisector om uitgestelde betalingen terug te betalen. Daarbij komt dat de economische situatie iets veranderd is. We zitten in een dikke energiecrisis.

innovatie

Toch is er vooralsnog geen reden voor paniek. Minder drukte heeft ook z’n voordelen. Ondernemers die wel de tijd vinden om een vakbeurs te bezoeken, kunnen wellicht uitgebreider aandacht schenken aan wat exposanten op de beurs aanbieden. Alhoewel investeringen binnen de sector op een laag pitje staan ontbreekt het niet aan innovatie. Maar elke medaille heeft twee kanten.

Taxi Expo ‘22 vindt plaats op 6 oktober 2022 in Expo Houten.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket