Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Standaardisatie en regulering zijn noodzakelijke elementen in een goed werkend open ecosysteem.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het MaaS-Lab werd door het Eindhovense Pitane Mobility de wens geuit om de integratie van de TOMP-API als standaard onderdeel bij nieuwe aanbestedingen in Taxi en Zorgvervoer mee te nemen. Volgens de Eindhovense ondernemer – Gerrit Saey – moeten we af van al die Zwitserse zakmessen om technische koppelingen tussen partijen te realiseren. 

De sector mag rustig vragen om één en dezelfde standaard. Volgens voorzitter Bertho Eckhart – Koninklijk Nederlands Vervoer – kan het advies worden neergelegd bij AIM, maar die moet over de aanbeveling zelf beslissen. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) is opgericht door sociale partners in de taxibranche (KNV, FNV en CNV)  om partijen die zorgvervoer inkopen, onder andere gemeenten, provincies en zorginstellingen, te attenderen op belangrijke thema’s voor de branche. 

De afgelopen jaren werd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende consortia stappen gezet om de MaaS-pilots vorm te geven. Ook leek  het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorbije jaren aan te sturen op het “verplichten” van de technische standaard (TOMP API), in eerste instantie middels een directe verplichting bij de MaaS-partijen die deelnemen aan de pilots, en nu zelfs via gemeentelijke beleidsmakers die regels opleggen richting de autodeelaanbieders. Met de TOMP-API wordt beoogd een ‘open’ systeem te creëren waarbij veel partijen de mogelijkheid hebben tot het ontwikkelen van MaaS diensten.

grote zorgen

Deze verplichting baart die sector van autodeelaanbieders grote zorgen en dat zien zij als grote bedreiging van het huidige aanbod en de toekomstige groei van autodelen in de gemeenten. Ook staat dit het succes van MaaS-pilots in de weg en worden (potentiële) klanten bovendien gedupeerd. Om deze redenen verzoeken zij de voorgenomen verplichting niet te bestendigen.

"De sector is geen voorstander van het verplichten van de TOMP-API als standaard in aanbestedingen. Hierover hebben wij een brandbrief getuurd om dit onder de aandacht te brengen.,"

autodeelaanbieder myWheels

Naast het doorontwikkelen en testen van de technische oplossingen, is het creëren van een feitelijk werkend ecosysteem een belangrijke voorwaarde binnen MaaS. De verwachting is namelijk dat werkende MaaS-systemen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in steden. Dit punt is dan ook de belangrijkste reden waarom autodeelaanbieders MaaS niet alleen steunen, maar ook vinden dat zij er een belangrijke rol in moeten spelen.

bezwaren

In een position-paper liet de branche eerder weten dat de TOMP API niet volwassen is en nog flink wat praktijkervaring nodig heeft om doorontwikkeld te worden tot een stabiel en implementeerbaar product. Daarnaast wordt de technische, operationele en financiële impact van implementatie van de TOMP API voor deelautoaanbieders onderschat. De TOMP API verplicht stellen in de toekomst bedreigt de dienstverlening aan de klanten van de autodeelaanbieders.

Volgens de sector is de TOMP API vooral door MaaS-partijen ontwikkeld: “wij als autodeelaanbieders waren gezien de gekozen aanpak onvoldoende in staat of bereidwillig bij dit proces aan te haken. Het ontsluiten van auto’s via derden is een complexe zaak.” Niet alleen kritiek op de TOMP-API maar ook een visie naar de toekomst.

toekomst

Over het algemeen zien de meeste autodeelaanbieders meerwaarde in een standaard. Vanuit dit standpunt zou het goed zijn de TOMP API ontwikkeling door te laten lopen en volwassen te laten worden bij de partijen voor wie dit een logische volgende stap is, zoals voor die partijen die nog geen (level-5) integratie bieden via hun eigen API’s. Ook is het zaak te leren van de eerste groep die reeds met 3rd party API’s werkt. 

Zodra het ecosysteem draait moet de incentive voor de andere partijen groot genoeg zijn om eventueel over te stappen op de TOMP API. Het zou een goede doelstelling zijn wanneer de TOMP API aan het einde van de pilots volwassen is en daarbij dus breder gedragen zou zijn. Volgens de position-paper is er momenteel meer aan gelegen een samenwerking te bewerkstelligen en de MaaS pilots te versnellen dan een technische standaard te verplichten.

werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus voor beide partijen. De branche kan de bezwaren beter persoonlijk toelichten bij TOMP-WG en de werkgroep kan op zijn beurt beoordelen of de destijds geschreven position-paper nog steeds actueel is. Resumerend stelde de autodeelsector dat een verplichting van de TOMP API – zeker in deze pilotfase – vanuit het Rijk of vanuit gemeenten onwenselijk, contraproductief en voorbarig zou zijn. Voorlopig komt een verplichting van de onvolwassen TOMP API ruimschoots te vroeg. 

Autodeelaanbieders steunen het idee van standaardisatie, maar een verplichting is niet verstandig zoals hiervoor bepleit. “We kunnen ons voorstellen dat gemeenten graag zien dat autodeelaanbieders integreerbaar zijn zodat MaaS vorm kan krijgen en hun doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, maar de manier en techniek van integratie zouden niet uit moeten maken”, aldus de sector. Het position-paper werd onderschreven door myWheels, SIXT Share, Greenwheels, Juuve en Share-NOW en is hier na te lezen.

Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
Gerelateerde artikelen:
Luchthavenvervoer