Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Altena denkt aan de mogelijke inzet van vrijwilligers.

In de gemeente Altena zijn er flinke problemen met het leerlingenvervoer. Extra vraag van de gemeente, personeelstekort en hoog ziekteverzuim veroorzaken grote problemen bij vervoerder Juijn. Het college verwacht dat de problemen de komende maanden zullen blijven aanhouden en wil de ouders daarom wijzen op de mogelijkheid van een kilometervergoeding voor aangepast (taxi)vervoer en denkt aan de mogelijke inzet van vrijwilligers.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van Burgemeester Egbert Lichtenberg en zijn wethouders weten dat Juijn kampt met een groot personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en extra vraag vanuit de gemeente Altena. Bij ouders wordt om begrip gevraagd en uitleg gegeven over de vervoersproblemen. 

“Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor ouders die hier onverwacht mee geconfronteerd worden, maar ook voor hun kinderen.”

Met de vervoerder is het college momenteel in gesprek. De problemen bij de vervoerder, Juijn in Zaltbommel, zijn volgens het college in een brief aan de raad, niet de enige oorzaak van de vervoersproblemen. Ook de extra vraag vanuit de gemeente voor het vervoer van leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen door een handicap, gedragsproblemen of ziekte draagt daaraan bij.

Werken bij Juijn? Bekijk de vacatures online.

De gemeenteraad erkent dat de problematiek bij de vervoerder groot is door personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en extra vraag vanuit de gemeente. Dit leidt tot logistieke problemen. Kinderen uit deze doelgroep moeten soms lang wachten voordat zij opgehaald worden en nieuwe ritten zijn lastig in te plannen op de gewenste tijden. Ondanks de acties en maatregelen die de vervoerder en gemeente de afgelopen maanden hebben genomen, blijft ook de komende maanden extra aandacht nodig om met elkaar aan de vervoersvraag te kunnen voldoen.

Lees ook  Technologie: Censys viert drie decennia van innovatie op de weg

logistieke problemen

Op dit moment zijn er logistieke problemen bij het inplannen van ritten wat gevolgen heeft voor ophaal- en wachttijden van de leerlingen die conform de regeling gebruik maken van deze vorm van vervoer. Met de vervoerder zijn zij in gesprek gegaan hoe ze deze problematiek beter kunnen stroomlijnen. Hierin voorziet de gemeenteraad in de volgende oplossingen. Uitleg geven aan ouders en begrip vragen, hen wijzen op de mogelijkheid van een km-vergoeding als overweging voor aangepast (taxi)vervoer, afspraken over ziekmeldingen chauffeurs en de mogelijke inzet vrijwilligers.

"De vervoersproblematiek die op dit moment speelt is een situatie waar wij niet altijd grip op kunnen hebben en waarop dus moeilijk te sturen valt. Wij doen onze uiterste best om dit samen met de vervoerder zo goed mogelijk vorm te geven. Wij realiseren ons dat dit vervelende situaties met zich mee kan brengen voor betrokken ouders/verzorgers en hun kinderen. "

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in de gemeente Altena wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling bekostiging leerlingenvervoer van de gemeente Altena. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen.

Lees ook  Zorgen: de toekomst van leerlingenvervoer in Rotterdam
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket