Print Friendly, PDF & Email
DVDP width=

Het totaal door Spyker Ltd verschuldigde bedrag bedraagt derhalve ruim 3,1 miljoen euro.

Voor de curator is de komende verslagperiode werk aan de winkel. Onderzoek verkoop intellectuele eigendomsrechten, waaronder de merkenrechten, en het opvragen van verdere boekhouding en overige informatie zijn geagendeerd. Uit het laatste faillissementsverslag wat zopas is verschenen blijkt dat jegens Spyker Ltd en Milan Morady met betrekking tot paulianeuze en andere rechtshandelingen in strijd met de wet een vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid is verreist.

Ook de afgelopen verslagperiode heeft de heer Muller weer kenbaar gemaakt het verschuldigde bedrag beschikbaar te hebben. Het is echter bij deze mededeling gebleven en een betaling heeft nog immer niet plaatsgevonden. Onder andere Spyker Ltd is daarom nogmaals gesommeerd het totaal verschuldigde bedrag van € 1.450.000 en een bedrag van € 100.000 aan boedelbijdragen te voldoen op de faillissementsrekening. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven. De curator zet de voorbereidingen van de verkoop van de merkenrechten dan ook voort. Daarnaast zal de curator ook de overigens noodzakelijk voorkomende maatregelen nemen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Vlak voor het faillissement van Spyker Services zouden waardevolle bedrijfsonderdelen aan de boedel zijn onttrokken. Dat constateert de curator die de faillissementen van sportwagenbouwer Spyker en het dochterbedrijf afwikkelt.

Volgens het laatste verslag heeft tussen Spyker Ltd en Spyker Services B.V. een aantal rechtshandelingen plaatsgevonden die als paulianeus zijn aan te merken en/of hebben verrekeningen in rekening-courant plaatsgevonden die in strijd zijn met art. 54 Faillissementswet en/of heeft een onrechtmatige verkoop van diverse Spyker sportauto’s en de volledige voorraad van Spyker Services B.V. plaatsgevonden door Spyker Ltd.

De curator heeft Spyker Ltd hierover op 15 maart 2023 aangeschreven. In deze brief is Spyker Ltd gesommeerd een bedrag van € 1.595.194,25 te voldoen. Aan deze sommatie heeft Spyker Ltd nog niet voldaan. In deze brief eveneens om betaling van diverse andere door Spyker Ltd verschuldigde bedragen verzocht. Het totaal door Spyker Ltd verschuldigde bedrag bedraagt derhalve € 3.145.194,25, waarvan € 2.695.194,25 aan de boedel van Spyker Services B.V. en € 450.000,– aan de boedel van Spyker N.V

Voorts heeft de curator op 15 maart 2023 ook Milan Morady S.A. aangeschreven in verband met de als paulianeus aan te merken koop van de volledige voorraad van Spyker Services B.V. De benadeling daardoor wordt thans begroot op € 1.066.694. Ook heeft Milan Morady S.A. een Spyker-auto gekocht waarvan de facturen niet zijn voldaan aan Spyker Services B.V. De curator heeft Milan Morady S.A. gesommeerd een bedrag van € 1.121.694,25 te voldoen aan de boedel.

Spyker Ltd

Spyker Ltd is een Nederlands bedrijf dat luxe sportwagens produceerde. Het bedrijf is opgericht in 1999 door Victor Muller en Maarten de Bruijn. Spyker heeft een lange geschiedenis in de auto-industrie, daterend uit de vroege 20e eeuw toen het oorspronkelijke bedrijf, Spyker Automobielfabriek, werd opgericht in 1880. Het bedrijf ging echter failliet in 1925 en werd later nieuw leven ingeblazen door Muller en De Bruijn in 1999. Spyker Ltd bouwde luxe sportwagens met een focus op design, exclusiviteit en prestaties.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket