Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze aanpak is een directe respons op de kritiek dat privévluchten een onevenredig grote bijdrage leveren aan zowel geluidsoverlast als CO2-uitstoot, wat de druk op de lokale leefomgeving verhoogt.

Eindhoven Airport, een luchthaven van belang voor zowel de burgerluchtvaart als militaire doeleinden, zet een belangrijke stap in de verduurzaming van haar operaties door vanaf 2026 fossiele privévluchten te weren. De luchthaven legt de focus op het verminderen van geluids- en CO2-uitstoot, essentieel voor de lokale leefomgeving en in lijn met de gestelde milieudoelen. Met een aanbod van meer dan 80 Europese bestemmingen vervult Eindhoven Airport een cruciale rol in de regionale mobiliteitsbehoefte en werkt het aan een duurzame toekomst door potentiële innovaties in elektrisch vliegen te ondersteunen.

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport, benadrukt de ambitie om niet alleen geluid te reduceren maar ook de CO2-uitstoot significant te verminderen door middel van diverse maatregelen, waaronder een limiet op het aantal vluchten en een overgang naar normen gebaseerd op geluidsniveaus. De implementatie van startprocedures met minder geluidsoverlast en de exclusieve toelating van de nieuwste generatie vliegtuigen vanaf 2030 zijn hier onderdeel van. Deze stappen worden verder ondersteund door financiële prikkels voor het gebruik van duurzame brandstoffen.

De beslissing van Eindhoven Airport om vanaf 2026 geen fossiele brandstof verbruikende privévluchten meer toe te staan, wordt verder ondersteund door het bewijs dat deze vluchten inderdaad een aanzienlijk hogere milieu-impact hebben. De statistieken spreken voor zich: personen die kiezen voor privévluchten stoten vijf tot zeven keer meer CO2 uit dan wanneer ze commerciële vluchten zouden nemen. Deze vluchten zijn vaak kort, waarbij bijna één op de negen minder dan 250 kilometer aflegt en meer dan een derde onder de 500 kilometer blijft. Dit leidt tot een inefficiënte emissie-output, gezien de korte afstand waarvoor ze worden ingezet.

Lees ook  Schiphol: kabinet komt met nieuw pakket maatregelen tegen geluidsoverlast
(Tekst loopt door onder de foto)
Cessna 680 op Eindhoven Airport

Het verschil in emissies is sterk geïllustreerd door de case van zakenvluchten, waarbij een vlucht van een privévliegtuig naar een nabijgelegen bestemming zoals Parijs of Londen tot 80 procent meer CO2 kan uitstoten vergeleken met een reguliere lijnvlucht. Het voorbeeld van het zakenvliegtuig van Shell, waarbij de meerderheid van de vluchten minder dan 500 kilometer bedraagt, maakt duidelijk dat er veel ruimte is voor verbetering van de efficiëntie en vermindering van de milieubelasting.

geluidshinder

De GGD heeft het initiatief genomen om de impact van Luchthaven Eindhoven op de omgeving nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit doet de gezondheidsdienst door een enquête te verspreiden onder de bewoners in de regio. De selectie voor het onderzoek is willekeurig maar met oog voor geografische spreiding, zodat de resultaten een accurate weergave zijn van de regionale ervaringen. De enquête zal openstaan voor reacties tot 19 november, en de GGD moedigt iedereen die is benaderd en nog niet heeft deelgenomen, aan om dit alsnog te doen.

Enquête onder omwonenden van luchthaven biedt kans op verbeterde leefomgeving en beleid voor geluidsbeheersing.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - landing toestel Wizz Air op Eindhoven Airport

Het feit dat Eindhoven Airport een militaire luchthaven is die burgerluchtvaart faciliteert, voegt een extra dimensie toe aan haar beleidsvorming. De unieke structuur van eigendom en beheer, met de Schiphol Group, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven als stakeholders, geeft aan dat de luchthaven een gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt die verder gaat dan alleen commerciële belangen.

speciale vergunning

De Rijksoverheid speelt een centrale rol in het bepalen van de regels rondom de nationale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport. De burgerluchtvaart op Eindhoven Airport is vastgelegd via een speciale vergunning die gebruik maakt van de militaire vliegbasis Eindhoven, waarbij Schiphol Group, de provincie Noord-Brabant, en de gemeente Eindhoven als aandeelhouders fungeren. In het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport is er gezocht naar een evenwicht tussen economische groei en de milieu-impact, met betrokkenheid van regionale overheden, omwonenden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Lees ook  Bewoners in Eindhoven bezorgd: plotselinge sinkholes zorgen voor gevaar

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel leidde de Proefcasus Eindhoven Airport. Van Geel adviseerde in april 2019 de minister van IenW over de uitkomsten van de proeftuin. Lees het advies Opnieuw verbonden (PDF). Dit advies is ook meegenomen in de Luchtvaartnota 2020–2050. Het initiatief van Eindhoven Airport wordt gezien als een proeftuin voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, waarbij duurzaamheid en regionale betrokkenheid hand in hand gaan.

Gerelateerde artikelen:
NS