Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Investeringen in onderhoud en innovatie dragen bij aan bereikbaarheid en duurzaamheid van het Nederlandse vervoersnetwerk.

Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van infrastructuur. Het kabinet, onder leiding van minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, heeft onlangs de nadruk gelegd op het belang van het versterken van het openbaar vervoer door heel het land, met bijzondere aandacht voor het groot onderhoud aan bestaande verbindingen. Ondanks de huidige hindernissen zoals de stikstofproblematiek, personeelstekorten, en oplopende bouwkosten, wordt er voortgang geboekt met diverse projecten, zoals de verbreding van de N33 tussen Appingedam en Eemshaven en de ontwikkelingen in de Binckhorst in Den Haag.

Het kabinet heeft besloten om 17 projecten op het gebied van weg- en vaarwegaanleg tijdelijk te pauzeren en de vrijgekomen middelen deels te herinvesteren in groot onderhoud. Hierdoor kan er voortgang gevonden worden in projecten die anders stil zouden vallen door geldgebrek of prijsstijgingen. De nadruk ligt op het goed bereikbaar houden van Nederland door middel van het onderhoud aan reeds bestaande infrastructuur, zoals de IJsselbruggen, Friese sporen en sluizen in de Maas.

De investeringen zijn niet enkel gericht op de grotere stedelijke gebieden maar omvatten ook de ontwikkeling van infrastructuur in minder bevolkte regio's. De aandacht voor de N33 verbreding is een directe reactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen, waaruit blijkt dat het kabinet ook luistert naar de specifieke zorgen en behoeften van verschillende regio's. Het MIRT-onderzoek voor dit project, dat de voltooiing in 2025 beoogt, zal uitwijzen hoe de weg het beste kan worden ingericht binnen de geldende milieunormen en budgettaire grenzen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Minister Mark Harbers en Staatssecretaris Vivianne Heijnen

De uitspraken van Minister Mark Harbers benadrukken de noodzaak van goede nationale bereikbaarheid en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Door op korte termijn veel projecten niet te kunnen aanleggen vanwege diverse problematiek, kiest het kabinet voor een pragmatische aanpak gericht op groot onderhoud. Harbers benadrukt dat, ondanks de tegenslagen, de fundamenten van de Nederlandse infrastructuur stevig moeten blijven om toekomstige uitbreidingen te ondersteunen.

In de provincie Groningen is 480 miljoen euro vrijgemaakt voor infrastructuur, waarvan een significant deel bestemd is voor de verbreding van de N33. Deze investering moet de bereikbaarheid en doorstroming van de haven en het goederenvervoer bevorderen. Naast deze fysieke verbeteringen, wordt er ook geïnvesteerd in digitale innovatie, zoals een digitaal platform voor publiek vervoer in Zeeland, met een budget van 6 miljoen euro.

Lees ook  Vivianne Heijnen: Rijk stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor doorfietsroutes

De staatssecretaris Vivianne Heijnen onderstreept het belang van maatwerkoplossingen in haar uitspraak over het samenwerkingsverband met Zeeland. Ze wijst op de essentiële behoefte van burgers aan toegankelijkheid van essentiële diensten, ongeacht waar ze in Nederland wonen. Haar trots op de samenwerking toont een overheid die betrokken is bij het realiseren van praktische en duurzame vervoersoplossingen.

projecten

De geplande aanpak van Sluis II in het Wilhelminakanaal toont aan dat het kabinet ook de waterwegen niet vergeet en erkent het belang van goederenvervoer over water. Dit project zal de capaciteit voor grotere schepen vergroten en daarmee de economische potentie van de regio Tilburg. De proeven met sensoren en camera’s om de capaciteit op spooremplacementen te verhogen, getuigen van een streven naar efficiëntie en innovatie. Door het verbeteren van de doorstroming op bestaande spoorwegen kan de bestaande infrastructuur optimaal worden benut.

Het kabinet erkent de centrale rol van fietsen in de Nederlandse cultuur en mobiliteit door te investeren in de City Deal Fietsen voor Iedereen. Deze deal zet zich in voor de promotie van fietsgebruik en de veiligheid van fietsers, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de volksgezondheid.

Gerelateerde artikelen:
EVI.