Pitane Image

"Fijn dat die voor komend jaar van de baan is,” zegt Smeulders. "We hopen dat een nieuw kabinet met meer structurele oplossingen komen om ons ov te verbeteren.”

De reiziger in Brabant kan opgelucht ademhalen want de eerder aangekondigde prijsverhoging van 12% voor het openbaar vervoer in 2024 is van de baan Deze welkome ommekeer is te danken aan de recent aangenomen motie Bikker in de Tweede Kamer. Deze motie maakt het mogelijk dat de inflatiecorrectie van circa 12%, die normaal gesproken op de reiziger zou worden verhaald, niet doorgevoerd hoeft te worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van het Rijk aan de provincies, waarbij Brabant ongeveer 8 miljoen euro ontvangt om deze kosten te dekken.

Naast deze belangrijke ontwikkeling, heeft de provincie Brabant ook besloten om de geplande extra prijsstijging voor 2024, die losstaat van de inflatiecorrectie en waarvoor geen compensatie vanuit het Rijk is voorzien, niet door te voeren. Dit betekent dat de tarieven voor buslijnen, Bravoflex en de regiotaxi gelijk blijven aan die van 2023. Het provinciebestuur heeft hiervoor extra financiële middelen vrijgemaakt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mirjam Bikker 2023 - Foto: Nienke van Denderen

Het recente initiatief van Bikker, de motie over het voorkomen van prijsstijgingen in het regionaal openbaar vervoer in 2024, benadrukt haar inzet voor toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer. Deze motie, voorgesteld in september 2023, was gericht op het behoud van de huidige tarieven ondanks het wegvallen van de rijksbijdrage en stijgende operationele kosten, en werd aangenomen.

Deze beslissingen garanderen dat de prijs van een buskaartje in Brabant in 2024 niet zal stijgen, wat een aanzienlijke opluchting is voor de lokale reizigers. Bovendien blijft het gratis reizen voor kinderen tot 12 jaar in Brabant gehandhaafd.

Lees ook  Ryanair pakt online reisbureaus aan na vluchtverwijdering

“Dit is een hele mooie stap,” zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. “Het openbaar vervoer heeft het de laatste jaren niet eenvoudig gehad. Door personeelstekorten, maar bijvoorbeeld ook omdat het aantal reizigers nog niet op het niveau van vóór corona zit. En dat terwijl betaalbaar openbaar vervoer zo ontzettend belangrijk is om files tegen te gaan en Brabant in beweging te houden. We hopen daarom dat dit goede nieuws een extra zetje kan zijn voor veel mensen om wat vaker de bus te pakken.”

Deze maatregelen sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het huidige Brabantse coalitieakkoord, waarin staat dat de provincie streeft naar het niet verhogen van ov-tarieven in de komende vier jaar, met uitzondering van mogelijke inflatiecorrecties. Smeulders benadrukt het belang van verdere ondersteuning vanuit een nieuw kabinet voor structurele verbeteringen in het openbaar vervoer.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
DISPATCH
Print Friendly, PDF & Email