Pitane Image

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) heeft de leiding genomen in het verkennen van vijf scenario’s voor het toekomstige beheer van de TOMP-API.

De toekomst van de TOMP-API, een cruciale technische standaard voor de communicatie tussen deelvervoerders en MaaS-dienstverleners, staat momenteel op een kruispunt. Deze standaard, die verplicht was in de raamovereenkomst voor de zeven MaaS-pilots van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 2018 tot en met 2022, heeft al aanzienlijke impact gehad in de mobiliteitssector met minimaal vijftig implementaties.

Het effectief beheren van technische standaarden zoals de TOMP-API is essentieel voor hun voortdurende relevantie en afstemming op marktbehoeften. De huidige onzekerheid over hoe het beheer van de TOMP-API in de komende jaren georganiseerd moet worden, onderstreept een bredere uitdaging in de technologie- en transportsector. De voornaamste zorg is het verkrijgen van financiering voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de standaard. Daarbij komt ook de wens, en mogelijk de noodzaak, om het beheer van de standaard internationaal te regelen, wat een extra dimensie van complexiteit toevoegt.

Het beheer van de TOMP-API moet op korte termijn geborgd – lees: gefinancierd – worden.

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) heeft een sleutelrol gespeeld in het verkennen van deze uitdagingen. Ze hebben experts uit het werkveld ingeschakeld om de mogelijke beheersscenario’s voor de TOMP-API te onderzoeken. De bevindingen van dit onderzoek zijn van cruciaal belang, aangezien ze de richting zullen bepalen voor het toekomstige beheer van deze invloedrijke standaard.

De TOMP-API is enig in z’n soort: er zijn geen andere standaarden die zowel het plannen en betalen als het boeken van MaaS-ritten mogelijk maken. Wat dat aangaat voorziet de standaard in een behoefte. Dat biedt kansen voor verdere Europese en internationale borging.

(Tekst loopt door onder de foto)
Illustratie: Pitane Blue - TOMP-API

De situatie weerspiegelt een bredere trend in de technologische ontwikkeling waarbij de integratie van standaarden en hun beheer steeds meer een internationaal karakter krijgen. Dit vereist een nauwgezette afweging van verschillende belangen en samenwerking tussen diverse stakeholders in de sector. Het succes van de TOMP-API en vergelijkbare initiatieven zal in grote mate afhangen van hoe goed deze uitdagingen het hoofd worden geboden.

Lees ook  Efficiëntie en duurzaamheid hoog in het vaandel bij stedelijke vervoerders

onderzoek

Het NTM document “Hoe verder met de TOMP-API” biedt een grondige analyse van de toekomstmogelijkheden voor het beheer van de TOMP-API, een cruciale technische standaard voor Mobility as a Service (MaaS). Deze standaard, ontwikkeld op initiatief van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, faciliteert de communicatie tussen vervoerders en MaaS-dienstverleners, en is sinds de introductie in 2018 al in minstens vijftig projecten geïmplementeerd.

Een centraal thema in het document is de noodzaak van effectief beheer voor de TOMP-API. Ondanks de succesvolle implementatie in diverse MaaS-pilots en de internationale potentie, kampt de TOMP-API met uitdagingen op het gebied van onderhoud, doorontwikkeling en internationaal beheer. De financiering en organisatorische structuur van het beheer zijn cruciaal voor de toekomstige levensvatbaarheid en effectiviteit van de standaard.

De conclusie van het rapport is dat geen van de voorgestelde vijf scenario’s een eenvoudige oplossing biedt. Er is een aanzienlijke inspanning vereist op zowel technisch als organisatorisch vlak om een duurzaam beheer van de TOMP-API te realiseren. De aanbevelingen omvatten een marktconsultatie, het voorzien in een oplossing voor de korte termijn, het onderzoeken van internationaal beheer en het nastreven van de status van Europese referentiestandaard.

en hoe nu verder?

Deze complexe situatie rond de TOMP-API toont aan hoe essentieel technische standaarden zijn in het hedendaagse mobiliteitslandschap, maar ook hoe uitdagend het kan zijn om deze standaarden effectief te beheren en te financieren in een snel evoluerende en internationaal verweven sector. 

De aanbevelingen zijn mooie vervolgstappen op de high-levelanalyse van dit rapport. Het Strategic Committee zou opdracht kunnen geven om op korte termijn de marktconsultatie uit te (laten) voeren. De Change Advisory Board kan vervolgens adviseren op het te kiezen scenario en de impact op draagvlak en financiën beschrijven. Op basis van deze resultaten kan het Strategic Committee de verdere koers bepalen en op de juiste wijze een besluit maken over het gewenste scenario.

Lees ook  De toekomst is elektrisch maar kennisachterstand remt groei elektrisch rijden
Agendapakket

NTM

NTM, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, ondersteunt sinds 1 januari 2023 de technische MaaS-standaarden. Hiermee helpen ze de community (samenwerkingsverband) van gemeentes, MaaS dienstverleners en vervoerders om de standaarden die zij nu al gebruiken, verder te ontwikkelen.

Een belangrijk instrument om MaaS te laten slagen, is de inzet van mobiliteitsdata. Als we willen dat reizigers op 1 plek hun reis kunnen boeken en betalen, moet de data van alle vervoerders bekend, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar zijn. Interoperabiliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Dit laatste zal NTM mogelijk maken door de ondersteuning van de community’s bij de drie MaaS-standaarden: TOMP-API, CDS-M, en Open Wheels.

Daarnaast ondersteunt NTM de Strategic Committee en is het (tijdelijk) voorzitter van de nieuw opgezette Change Advisory Board (CAB). Deze board toetst de voorgestelde wijzigingen en uitbreidingen binnen de standaarden en schat in wat de impact is voor de overheden en vervoerders.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email