Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bovendien wordt de SBK opgeheven, waardoor de gemeente de volledige verantwoordelijkheid krijgt over het verstrekken van taxivergunningen.

Den Bosch neemt een pioniersrol in Nederland door als eerste gemeente een online beoordelingssysteem voor taxi’s te introduceren, vergelijkbaar met die van rideshare-diensten zoals Uber en Bolt. Dit initiatief, gesteund door de gemeenteraad, streeft ernaar de kwaliteit van taxidiensten te verhogen door klanten de mogelijkheid te geven hun ervaringen te delen. De implementatie van dit systeem vormt een keerpunt voor de reguliere taxibranche, waarbij de nadruk ligt op transparantie, klanttevredenheid en continue verbetering.

Wethouder Roy Geers benadrukt het potentieel van het nieuwe systeem om de dienstverlening in de taxibranche naar een hoger niveau te tillen. Met behulp van klantbeoordelingen kunnen reizigers vooraf de servicekwaliteit van chauffeurs inschatten, wat een stimulans moet zijn voor chauffeurs om uitmuntende service te leveren. Goed presterende chauffeurs worden beloond met een hogere klantvoorkeur, terwijl degenen met mindere beoordelingen een motivatie hebben om hun service te verbeteren. 

amendement

Sjef van Creij van de partij gewoon ge-DREVEN gaf aan dat ze met een te laat ingebracht amendement zijn gekomen naar aanleiding van de beelden op de lokale televisie waar taxichauffeurs zeer verbaasd zijn over de totstandkoming van het voorstel. Hij stelde vragen over het feit dat klagende klanten zouden kunnen leiden tot het intrekken van een vergunning van een taxichauffeur. Het amendement werd verworpen met 31 stemmen tegen en vier stemmen voor, waarna snel werd overgegaan naar het voorstel zelf.

"We hebben met deze verordening het doel de kwaliteit te bevorderen en hebben daar de chauffeurs bij betrokken"

De taxibranche en de Stichting Bossche Kwaliteits Taxi (SBK) hebben samengewerkt met de gemeente aan de ontwikkeling van dit systeem. Harrie Jansen, voorzitter van de SBK, ziet dit als een belangrijke stap voorwaarts, waarbij de klant, die tot dusver relatief weinig invloed had, nu een cruciale rol speelt in het waarborgen van de kwaliteit. Dit is een teken dat de taxibranche zich moet aanpassen en verbeteren om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Lees ook  TTO: Haagse taxichauffeurs tegen oneerlijke concurrentie

Wethouder Geers gaf aan dat het op dit ogenblik niet mogelijk is om op basis van een veroordeling de vergunning meteen in te trekken en het amendement weinig zou toevoegen. “Wel is het mogelijk om naar aanleiding van de beoordelingen een goed gesprek aan te gaan om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.”, aldus Geers.

(Tekst loopt door onder de foto)
raadsvergadering
Foto: © Pitane Blue - Raadsvergadering Den Bosch

"We zijn negen jaar bezig met de kwaliteitsverbetering van de taxi en dat is niet gelukt. Wij zijn negen jaar bezig met de vergroening van de taxi's en dat is ook niet gelukt. En nu een poging doen met een app omwille van kwaliteitsverbetering, niet onze taak!"

Ondanks de positieve ontvangst zijn er zorgen bij sommige taxichauffeurs over de mogelijke gevolgen van negatieve recensies, vooral in situaties buiten hun controle, zoals het afhandelen van dronken passagiers. Deze zorgen benadrukken de noodzaak van een zorgvuldig ontworpen systeem dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. 

aangenomen

De verordening straattaxivervoer Den Bosch werd aangenomen met 32 stemmen voor en vier tegenstemmen van De Bossche Groenen, gewoon ge-DREVEN en VOOR Den Bosch. Het nieuwe beleid omvat meer dan alleen het beoordelingssysteem. Alle taxi’s in Den Bosch moeten een uniform daklicht dragen, en er komen extra taxistandplaatsen tijdens grote evenementen. 

Bovendien wordt de SBK opgeheven, waardoor de gemeente de volledige verantwoordelijkheid krijgt over het verstrekken van taxivergunningen. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid over de rol- en taakverdeling tussen de gemeente en de taxibranche. De lancering van het beoordelingssysteem, gepland voor na de zomer, wordt met grote belangstelling tegemoet gezien, zowel binnen Den Bosch als in de rest van Nederland. Het succes van dit initiatief kan andere gemeenten inspireren om vergelijkbare systemen te implementeren, wat de taxibranche als geheel ten goede zou komen.

Lees ook  Petitie: taxi's willen met bussen mee over de vluchtstrook
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET