Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Drie jaar na de lancering van het vervoersproject voor senioren in Enschede, staat de toekomst van de dienst op losse schroeven.

In Enschede dreigt een unieke vervoersdienst voor senioren, bekend als Automaatje, te verdwijnen. Dit project, dat in 2019 met veel enthousiasme van start ging, is een initiatief van de ANWB waarbij vrijwilligers met eigen auto minder mobiele mede-inwoners helpen. Ze bieden een essentiële dienst door deze mensen te vervoeren naar bijvoorbeeld doktersafspraken of familiegelegenheden. In tegenstelling tot andere gemeenten, waar de dienst volledig op vrijwilligers draait, besloot de gemeente Enschede drie jaar geleden om het project financieel te ondersteunen vanwege de grote vraag en het verlangen naar een professionelere aanpak.

Nu, na drie jaar, staat Automaatje echter op een kruispunt. De subsidieperiode loopt af en tot nu toe is er geen besluit genomen om deze te verlengen. Dit besluit of gebrek daaraan, komt van het Enschedese college, dat in een brief aan de gemeenteraad uitlegt dat ondanks de maatschappelijke waarde van het project – zoals het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van de zorg voor ouderen – de financiële voordelen moeilijk af te wegen zijn tegen de kosten. Met name omdat het gewenste effect, een verminderd beroep op de eveneens gesubsidieerde Regiotaxi, uit is gebleven.

Welzijnsorganisatie Alifa, die in Enschede verantwoordelijk is voor de uitvoering van Automaatje, wijst op de belangrijke sociale component van het project. Zo droeg het bij aan het in stand houden van sociale contacten en stelde het ouderen in staat om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Volgens een woordvoerder van Alifa maakte de subsidie het mogelijk om met 100 chauffeurs maandelijks zo’n 1000 ritten te verzorgen, gecoördineerd door acht ritbemiddelaars. Deze cijfers onderstrepen de grote behoefte aan en het succes van het project.

Lees ook  ANWB: Ondernemers kiezen massaal voor deelmobiliteit
(Tekst loopt door onder de foto)
ouderenvervoer

Het college van Enschede erkent in een raadsbrief de maatschappelijke waarde van Automaatje, waaronder de bijdrage aan de strijd tegen eenzaamheid en de ondersteuning van de zorg voor ouderen.

Het stadsbestuur van Enschede heeft in een brief aan de gemeenteraad benadrukt dat de vraag naar de Regiotaxi, een gesubsidieerde vervoersdienst voor ouderen en minder mobiele burgers, het afgelopen jaar alleen maar is gegroeid. Deze voorziening, vergelijkbaar met het Automaatje-project in zijn doelstelling om mobiliteitsoplossingen te bieden aan kwetsbare groepen binnen de gemeenschap, wordt eveneens met publieke middelen ondersteund. 

"Hoewel AutoMaatje niet heeft voldaan aan de verwachtingen van de pilot, heeft AutoMaatje wel degelijk een maatschappelijke waarde, namelijk zorgondersteuning en eenzaamheidsbestrijding onder inwoners. De maatschappelijke waarde is echter moeilijk te verzilveren ten opzichte van de meerkosten die ontstaan. AutoMaatje heeft een waarde, maar levert geen financiële besparing op de Wmo."

Het besluit om de subsidie niet te verlengen heeft geleid tot teleurstelling bij Alifa, dat stelt dat de gemeente de maatschappelijke waarde van Automaatje onvoldoende heeft meegewogen. De organisatie voert al twee jaar gesprekken met de gemeente in de hoop op structurele financiering, maar deze gesprekken hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De kwestie is opgepakt door de lokale politiek; de SP heeft de brief van het college op de agenda gezet voor de komende raadsvergadering, waar Alifa van plan is in te spreken. Dit moment zou cruciaal kunnen zijn voor de toekomst van Automaatje in Enschede.Met het oog op deze ontwikkelingen staat Enschede voor een belangrijke beslissing: erkent men de waarde van Automaatje genoeg om te zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden, of laat men een project dat zowel sociale als praktische ondersteuning biedt aan ouderen verdwijnen?

Lees ook  ANWB: Ondernemers kiezen massaal voor deelmobiliteit
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN