Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Taxichauffeurs hebben onlangs een online petitie gelanceerd die pleit voor het gebruik van de vluchtstrook door taxi's tijdens files.

Dit voorstel is geïnspireerd op de huidige regeling waarbij lijnbussen al toestemming hebben om de vluchtstrook te gebruiken onder dergelijke omstandigheden. De petitie, gericht aan de Tweede Kamer, stelt dat taxidiensten vergelijkbaar met busdiensten zijn in termen van het noodzaak om stiptheid te garanderen.

De indieners van de petitie, onder leiding van JJ van Amstel, argumenteren dat het toestaan van taxi’s op de vluchtstrook bijdraagt aan een reductie van de verkeersdrukte door het aantal voertuigen in de file te verminderen. Dit zou volgens hen niet alleen de service voor klanten verbeteren, die betalen voor een tijdige service, maar ook de stress onder chauffeurs verminderen. Minder stress zou leiden tot veiliger rijgedrag en mogelijk een afname van verkeersovertredingen en ongevallen.

De petitie presenteert het argument dat, door taxi’s toe te staan op de vluchtstrook te rijden, de doorstroming van het verkeer verbetert, wat indirect bijdraagt aan een algemene vermindering van de fileproblematiek. De voorstanders geloven dat dit beleid niet alleen de klantentevredenheid zal verhogen, maar ook de werkomstandigheden van de taxichauffeurs zal verbeteren.

Toch is het succes van deze petitie onzeker. Critici wijzen erop dat, als dit privilege wordt verleend aan taxi’s, andere groepen met gelijkaardige argumenten eveneens om dergelijke rechten kunnen vragen. Dit kan leiden tot een bredere discussie over wie precies toestemming moet krijgen om de vluchtstrook te gebruiken, wat het oorspronkelijke doel van de vluchtstrook kan ondermijnen.

In Nederland zijn busbanen specifiek aangelegd om het openbaar vervoer vlotter en efficiënter te laten verlopen. Deze busbanen zijn duidelijk gemarkeerd met het woord "BUS" of "LIJNBUS", wat aangeeft dat enkel bussen die geregistreerd zijn als lijndiensten van deze banen gebruik mogen maken. Taxi's daarentegen zijn over het algemeen uitgesloten van het gebruik van deze rijbanen, tenzij ze over een specifieke vergunning beschikken die hen toestemming geeft om deze routes te gebruiken.

(Tekst loopt door onder de foto)

"Overal waar de lijnbussen bij file over de vluchtstrook mogen, zouden de taxi's dit ook moeten mogen.", aldus de Petitionaris.

De huidige wetgeving staat alleen nood- en hulpdiensten en geregistreerde lijnbussen toe om de vluchtstrook te gebruiken. De voorgestelde verandering zou een significante afwijking van het huidige beleid betekenen en vereist een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Lees ook  Geen treinen: werkzaamheden leggen treinverkeer rondom Leeuwarden plat

Het is belangrijk te benadrukken dat de taxibranche essentieel is voor het openbaar vervoer, vooral in stedelijke gebieden waar files vaak voorkomen. De petitie heeft nog niet veel handtekeningen verzameld, wat wijst op een gebrek aan brede steun op dit moment, maar het debat over het onderwerp kan belangrijke vragen over stedelijke mobiliteit en verkeersmanagement aan de orde stellen.

Als dit beleid zou worden aangenomen, zou het een belangrijke verandering betekenen in hoe taxi’s worden geïntegreerd in het stedelijke verkeerssysteem en kan het potentieel de manier waarop steden verkeersdrukte en transportefficiëntie benaderen, hervormen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Pallas