Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Met de invoering van dit systeem zet Gent een belangrijke stap naar een gebruiksvriendelijker en efficiënter parkeerbeleid, waarbij technologie een cruciale rol speelt in het tegengaan van misbruik van parkeerfaciliteiten.

In de Voldersstraat in het hart van Gent is een nieuw parkeersysteem in gebruik genomen dat een einde moet maken aan het langdurig bezetten van kortparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen, aangeduid als ‘Shop & Go’, bieden automobilisten de mogelijkheid om gratis te parkeren voor een periode van maximaal dertig minuten. Dit systeem, bedoeld om het winkelend publiek snel en efficiënt hun boodschappen te laten doen, wordt echter vaak misbruikt door bestuurders die de parkeerplaatsen langer bezetten dan toegestaan.

Om dit probleem aan te pakken, heeft de stad Gent besloten om geavanceerde parkeersensoren te installeren. Deze sensoren registreren nauwkeurig het moment van aankomst en vertrek van een voertuig. Op basis van deze gegevens kunnen parkeerwachters controleren of een auto de toegestane parkeerduur overschrijdt. Wanneer een voertuig langer dan de toegestane dertig minuten geparkeerd staat, wordt automatisch een boete van 40 euro opgelegd.

De nieuwe technologie elimineert de noodzaak voor parkeerschijven of het kopen van een parkeerticket. Dit maakt het systeem niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook efficiënter in het handhaven van de parkeerregels. De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan het verkeersbord E9a (blauwe zone) met een aanvullend onderbord waarop ‘max. 30 min’ staat vermeld. Deze zones zijn verder gemarkeerd met een groene lijn.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het misbruik van 'Shop & Go'-parkeerplaatsen in de Voldersstraat in Gent vormt een aanzienlijk probleem dat de stad heeft aangepakt met de recente implementatie van geavanceerde parkeersensoren.

In andere steden zoals Asse zijn de ‘Shop & Go’-plaatsen geldig van maandag tot en met zaterdag, van 8:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur. Het is belangrijk te benadrukken dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor houders van een bewonerskaart, zorgverlenerskaart of een parkeerkaart voor personen met een handicap. Dit strenge beleid is bedoeld om de doorstroming en beschikbaarheid van parkeerplaatsen in drukke winkelgebieden te garanderen.

Vergelijkbare systemen zijn in andere steden geïntroduceerd, waar overtreders van de parkeerduur automatisch het retributietarief van 25 euro per dag moeten betalen. In Gent ontvangt de overtreder een retributiebon, die binnen acht dagen betaald moet worden.

Dit initiatief wordt gezien als een stap voorwaarts in het stedelijk mobiliteitsbeleid. Door de invoering van de parkeersensoren is het voor de stad eenvoudiger geworden om de naleving van parkeerregels te handhaven en zo de toegankelijkheid van winkels voor kort bezoek te verbeteren. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot een levendiger en toegankelijker stadscentrum, wat zowel winkeliers als consumenten ten goede komt.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron