Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Brussel Mobiliteit vraagt, in samenwerking met de MIVB, een stedenbouwkundige vergunning aan voor de aanleg van tramlijn 15.

De Belgische hoofdstad staat op het punt een mooie toevoeging in haar mobiliteitsnetwerk op te nemen met de introductie van de nieuwe tramlijn 15, die de wijken Belgica en Noordstation met elkaar zal verbinden en later wordt uitgebreid naar het Centraal Station. Dit ambitieuze project, geleid door Brussel Mobiliteit in samenwerking met de MIVB, omvat niet alleen de introductie van een nieuwe tramlijn, maar ook een algehele herinrichting van de openbare ruimte langs het traject.

De minister van Mobiliteit en Openbare Werken benadrukt de veelzijdige voordelen van het project: “Deze nieuwe tramlijn zal de Maritiemwijk verbinden met het Noordstation en van daaruit verder rijden naar het Centraal Station. Bovendien verrijkt dit project de Maritiemwijk door toevoeging van bomen en brede trottoirs aan de Picardstraat. De Maritiemwijk, het Maximiliaanpark en de Noordwijk worden zo groener en leefbaarder.”

Het project is niet alleen een uitbreiding van het openbaar vervoer, maar speelt ook in op de noodzaak voor meer duurzaamheid en leefbaarheid in stedelijke omgevingen. Het ontwerp voorziet in een evenwichtigere verdeling van de openbare ruimte, waarbij voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer elk hun deel van de ruimte krijgen. De plannen omvatten ook waterinfiltratiezones, rustplekken, spelelementen en nieuwe groenvoorzieningen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Tramlijn 15
Afbeelding: Tramlijn 15 - Brussel Mobiliteit

Voor Brieuc de Meeus, CEO van de MIVB "is deze lijn, na de tram van Neder-over-Heembeek, de volgende uitbreiding. De MIVB vervolgt haar inspanningen om het net verder uit te breiden, en dit zowel voor bus-, tram- en metrolijnen, en draagt zo bij tot het gewestelijke mobiliteitsbeleid.”

De impact van de nieuwe tramlijn reikt verder dan alleen transport. Aan metrostation Belgica wordt de rotonde op het Werrieplein vervangen door terrassen en groene ruimte. Dit past in een bredere strategie om de stad aan te passen aan de moderne behoeften van verkeersstromen en verkeersveiligheid.

Philippe Yenny, directeur van Infrastructuur voor het Openbaar Vervoer bij Brussel Mobiliteit, benadrukt de collaboratieve aard van het project: “Dit project is het resultaat van een vlotte samenwerking tussen verschillende openbare diensten en de bijdrage van vijf Brusselse gemeenten. Het studiebureau Arcadis, samen met partners Tactik, Citytools en La/ba, heeft onder onze leiding gewerkt aan een ontwerp dat rekening houdt met alle aspecten van moderne stadsontwikkeling.”

De Suzan Danielbrug, speciaal ontworpen voor deze nieuwe tramlijn, zal een cruciale rol spelen in de oversteken van het kanaal, terwijl de Simon Bolivarlaan transformeert tot een groene boulevard die prioriteit geeft aan voetgangers en minder mobiele personen.

De werkzaamheden voor deze grootschalige onderneming staan gepland voor een aanvang in 2026, waarbij het hele traject zal worden voorzien van nieuwe beplanting en straatmeubilair om het stedelijk landschap verder te verfraaien en toegankelijker te maken.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron