Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het gooien van stenen en putdeksels vanaf bruggen door jongeren is een complex probleem met diepgewortelde oorzaken.

In de nasleep van gevaarlijke incidenten op snelwegen, waarbij objecten van bruggen worden gegooid, rijst de vraag wat jongeren ertoe drijft zulke levensgevaarlijke acties te ondernemen. Een recent voorval op de Franse snelweg A9, waar een dubbeldekkerbus werd geraakt door een steen, en een tragisch incident op een Waalse snelweg, waarbij een Roemeense trucker om het leven kwam na een vergelijkbare aanval, benadrukken de ernst van dit probleem. Deze gebeurtenissen van de afgelopen week roepen de vraag op: wat bezielt jongeren om stenen en putdeksels vanaf een brug te gooien?

Volgens experts op het gebied van jeugdpsychologie spelen meerdere factoren een rol bij dit destructieve gedrag. Adolescenten bevinden zich in een levensfase waarin ze experimenteren met grenzen en autoriteit. Deze zoektocht naar spanning en sensatie kan hen aanzetten tot risicovol gedrag. Voor sommigen is het gooien van objecten vanaf een brug een manier om opwinding te zoeken en te rebelleren tegen de gevestigde orde. Het kan ook een uiting zijn van verveling of frustratie.

Daarnaast speelt groepsdruk een cruciale rol. Jongeren kunnen door hun vrienden worden aangemoedigd om dit soort gevaarlijke stunts uit te halen, zonder volledig stil te staan bij de mogelijke gevolgen. De aanwezigheid van sociale media versterkt dit effect; video’s en foto’s van dergelijke acties kunnen snel viraal gaan, wat een gevoel van roem en erkenning onder leeftijdsgenoten kan geven. In sommige gevallen kan dit een drijfveer zijn om steeds extremere daden te verrichten.

Een ander belangrijk aspect is het gebrek aan bewustzijn over de mogelijke gevolgen van hun acties. Jongeren overzien vaak niet de ernst en het potentieel dodelijke gevaar van het gooien van objecten vanaf een brug. Ze beseffen niet dat een steen of een putdeksel die door een voorruit gaat, levens kan verwoesten. Dit gebrek aan empathie en inzicht in de gevolgen kan worden versterkt door een gevoel van anonimiteit; de daders denken vaak dat ze onzichtbaar en ongrijpbaar zijn, wat hen een vals gevoel van veiligheid geeft om hun daden uit te voeren.

Lees ook  Kwaliteit onder vuur: waarom scheuren BMW voorruiten zo snel?

De rol van opvoeding en omgeving mag niet worden onderschat. Jongeren die opgroeien in een omgeving waar geweld en crimineel gedrag normaal zijn, lopen een hoger risico om zelf dergelijk gedrag te vertonen. Gebrek aan toezicht en begeleiding door ouders of verzorgers kan bijdragen aan het gevoel van straffeloosheid en de neiging tot roekeloos gedrag. Onderzoek wijst uit dat jongeren uit disfunctionele gezinnen of sociaal-economisch achtergestelde wijken vaker betrokken zijn bij criminele activiteiten.

(Tekst loopt door onder de foto)
viaduct
Foto: © Pitane Blue - viaduct over snelweg

Strengere veiligheidsmaatregelen op snelwegen, zoals het plaatsen van hogere hekken op bruggen, kunnen fysieke belemmeringen creëren die het moeilijker maken om objecten naar beneden te gooien. Wetshandhaving speelt ook een cruciale rol; het opsporen en bestraffen van daders kan dienen als afschrikmiddel voor toekomstige incidenten.

Het voorkomen van dergelijke gevaarlijke incidenten vereist een veelzijdige aanpak. Het verhogen van het bewustzijn onder jongeren over de gevolgen van hun acties is essentieel. Educatieve programma’s die de ernst van dit gedrag benadrukken en empathie ontwikkelen, kunnen bijdragen aan gedragsverandering. Daarnaast is het belangrijk dat ouders, scholen en gemeenschappen samenwerken om jongeren te begeleiden en positieve rolmodellen te bieden.

voorvallen

In de nacht van donderdag op vrijdag is een dubbeldekkerbus van Staf Cars uit het Limburgse Pelt ternauwernood aan een ramp ontsnapt. Op een brug over de Franse snelweg A9, vlakbij Béziers, werd een steen naar beneden gegooid die door de voorruit van de bovenverdieping van de bus vloog. Ondanks de schrik en schade, bleef iedereen aan boord ongedeerd. Bij inspectie van de bus zag de buschauffeur een groot gat in de voorruit van de bovenverdieping. Een steen, gegooid door onbekenden, lag op de vloer van de bus.

Lees ook  Kwaliteit onder vuur: waarom scheuren BMW voorruiten zo snel?

Bij aankomst op een parkeerterrein, begeleid door de Franse politie, bleek dat meerdere voertuigen slachtoffer waren van stenen die van de brug werden gegooid. “Tot mijn verbazing was ik niet alleen,” vertelt de chauffeur bij de Gazet van Antwerpen. “Vijf personenwagens en drie vrachtwagens hadden ook stenen tegen zich aan gekregen. Een Spaans koppel had een steen door hun voorruit gekregen, die de versnellingspook afbrak. Vergeleken met hen hadden wij geluk.”

Het incident roept herinneringen op aan een tragisch voorval op een Waalse snelweg, waarbij een Roemeense trucker om het leven kwam nadat jongeren een riooldeksel van een brug in zijn cabine hadden gegooid. De 50-jarige man overleed ter plaatse, terwijl zijn vriendin, die op de passagierszetel lag te slapen, ongedeerd bleef en het voertuig veilig tot stilstand bracht. Het parket van Namen meldt in die zaak dat er vijf verdachten zijn opgepakt, waaronder twee minderjarigen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
regie