Miljø- og transporttilsynet (ILT) startet i høst med ekstra tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann fra sjøgående fartøy i nederlandske havner. Spesiell oppmerksomhet rettes mot internasjonale ferger, cruiseskip og arbeidsskip fordi det er mange mennesker om bord. 16 skip er nå inspisert. Fem skip var i brudd og fikk en advarsel. Avløpsvannet ble sluppet ut i havnen, mens renseanlegget om bord ikke renset avløpsvannet tilstrekkelig.

Rens avløpsvann

Sanitært avløpsvann kan slippes ut urenset på åpent hav. Situasjonen er annerledes i de nederlandske havnene og adkomstvannveiene til disse havnene. Sjøgående fartøy kan bare slippe ut avløpsvann til havnen dersom det er tilstrekkelig renset. Spesifikke regler gjelder for 'svart' avløpsvann (fra toaletter) og 'grått' avløpsvann (fra bad, vaskemaskin og kjøkken) og vannbehandlingsanlegget skal blant annet filtrere forurensende stoffer og redusere surheten. ILT fører tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann fra sjøgående fartøy. Tilsynene ser blant annet på sertifikatene til renseanleggene. Kontrollørene vurderer også hvordan vedlikeholdet utføres og hvordan behandling og lagring av sanitært avløpsvann håndteres om bord. For å avgjøre om renseanlegget oppfyller kravene, tas det prøver fra det rensede avløpsvannet.

Flere kontroller

De fem skipene som fikk advarsel slapp avløpsvannet ut i havnen mens renseanlegget om bord ikke renset avløpsvannet tilstrekkelig. Dette kom frem av analyse av prøver av renset avløpsvann og kontroll av sertifikatene til renseanleggene. Disse skipene vil bli kontrollert igjen om kort tid. Seks andre skip har heller ikke lov til å slippe ut i havnene, gitt kvaliteten på renseanlegget deres. Disse skipene lagrer det rensede avløpsvannet om bord og slipper det ut på sjøen utenfor 12-milssonen.

Informasjon til rederier

I tillegg til kontrollene gir ILT også informasjon til rederier og agenter for å øke bevisstheten om de (nederlandske) reglene for utslipp av avløpsvann. Tilsynet ser at reglene ikke alltid er tilstrekkelig kjent for «grått» avløpsvann, spesielt. Dette fordi det ikke gjelder utslippsbestemmelser for dette etter internasjonale regelverk ILT

Les også: Flere og flere stasjoner i Nederland utstyrt med AED

ILT har startet ekstra tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann fra sjøgående fartøyer i nederlandske havner.
Utskriftsvennlig, PDF og e-post