Amsterdam kommune har nylig jobbet med videreutviklingen av 'Agenda Taxi 2020-2025', som har resultert i 'Amsterdam Taxi Approach'. Selv om mange saker vedrørende den foreslåtte politikkplanen ennå ikke har utkrystallisert seg, er det ifølge KNV klart at like konkurransevilkår i ombordstignings- og leveringsmarkedet ikke lovlig kan oppnås gjennom gjeldende persontransportlov 2000.

Amsterdam har valgt å oppnå like konkurransevilkår ved å avskaffe TTO-systemet. Dette betyr at ingen tilleggskvalitetsregler gjelder for boardingmarkedet i Amsterdam og at kun de nasjonale lovreglene for drosjer gjelder. Det kreves fortsatt et eget fritak for bruk av trikk eller bussfelt. Kommunen ønsker at endringene skal tre i kraft i fjerde kvartal 2022.

(Teksten fortsetter under bildet)
TCA Amsterdam
TCA Amsterdam

Passasjertransportloven 2000

Passenger Transport Act 2000 er en nederlandsk lov med bestemmelser om by- og regionaltransport, privat busstransport (inkludert dagsturer) og taxitransport i Nederland. I dette våt det er tatt med en rekke bestemmelser for den reisende. Disse foreskriver hva den reisende skal forholde seg til ved reiser med kollektivtransport.

Amsterdam tar også skritt innen nullutslipp taxitransport. Basert på 'Clean Taxis'-avtalen fra 2016, må taxier, både nye og eksisterende, i den indre ringen av Amsterdam være utslippsfrie fra 1. januar 2025. Det er unntak for rullestolbusser. Næringsforeningen er fortsatt i samråd om hva disse grepene betyr for helsetransporten KNV og kommunen.

Les også  KNV: "holdning FNV sosialt uansvarlig"

Les også: ILT og Amsterdam jobber sammen om drosjekontroll

Utskriftsvennlig, PDF og e-post