Selv med en voldsom mangel på ansatte, virker arbeidsgivere uvillige til å komme med forbedringer.

Sist fredag ​​gikk en delegasjon fra FNV sammen med CNV i samtaler med arbeidsgivere igjen for å forhandle den nye tariffavtalen for helsetransport og taxi. Dette var de første forhandlingene siden sommeren og gitt økende inflasjon hadde de én prioritet: å skape økonomisk trygghet for medlemmene. Fagforeningene viser til at det på grunn av skyhøye energiregninger og dyre dagligvarer lenge har vært umulig for mange av medlemmene deres å klare seg, selv med alle de ekstra timene.

pakke med krav

Forhandlingene startet i mai med et sterkt kravsett på 18 poeng for å forbedre den nye tariffavtalen. Etter 6 forhandlingsrunder antydet fagforeningene at de opplevde liten bevegelse fra arbeidsgiverne. Selv med en voldsom mangel på ansatte, virker arbeidsgivere uvillige til å komme med forbedringer. FNV oppfatter denne holdningen som at arbeidsgivere ikke ser at en god tariffavtale er nødvendig for å tiltrekke seg nye kolleger og enda viktigere, for å beholde dem inne.

gå videre

Derfor kom de med et forslag fredag ​​i et forsøk på å ta et steg mot arbeidsgivere. Fagforeningene er forberedt på å flytte en lang rekke punkter til neste års forhandlinger. Men bare hvis arbeidsgiverne kommer med følgende hovedpunkter. En automatisk priskompensasjon (APC) slik at lønningene økes årlig og kjøpekraften ikke lenger synker.

De ønsker å bruke APC for 2023-tariffavtalen som følger: en minstelønn på €14 per time, der €14 vil være det første lønnstrinn i den nye lønnsstrukturen og alle andre trinn vil stige sammen med den. Ved sykdom ønsker fagforeningene 100 % fortsatt utbetaling fra første dag og opphevelse av karensdager. Når det gjelder arbeidstid er det et krav om likebehandling av arbeidstid for mobilt og ikke-mobilt personell.

(Teksten fortsetter under bildet)
For å øke presset arrangerer de et tariffstrategimøte for FNV-medlemmer lørdag 1. oktober.

Alle signaler er også røde for arbeidsgivere. På bakgrunn av forrige ukes konsultasjoner med fagforeningene, ble det besluttet å gjøre om KNV-klodsmøtet til et formelt generalforsamling i KNV Zorgvervoer en Taxi. Med tanke på den siste utviklingen er det av stor betydning at så mange medlemmer som mulig deltar på dette generalforsamlingen og at næringsforeningen kan innta et standpunkt med bred støtte fra medlemmene.

handlinger

Arbeidsgivere tilbyr en lønnsøkning på 8 % og er fortsatt 7 % unna minst $14 i timen. De holder seg også til gjeldende fortsatt utbetaling av lønn ved sykdom. Dette betyr likevel en straff for fagforeningene på lønnen til medlemmene når de er syke. Dette betyr også at ventedager der folk ikke får lønn forblir intakte.

Arbeidsgivere ønsker også at gammel betalt tid tilbakeføres til tariffavtalen, hvor det maksimalt kan skje 6 avbrudd på arbeidsstedet med ubegrenset tid. Det betyr at dersom det ikke er skyss for en sjåfør, blir det ikke betalt tid. For å øke presset arrangerer de et tariffstrategimøte for FNV-medlemmer lørdag 1. oktober.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post