Tydligen kör en vanlig "tegelbil" från MBI Veghel till Bezuidenhout i Haag. Ett större projekt av Heijmans som Construction Transport just nu levererar på uppdrag av MBI. Utan att inse det ger denna transport ett viktigt bidrag till 2030 års klimatmål och den cirkulära ekonomin. Denna lastbil går till 100 procent på alternativbränslet HVO100 och är därför mer hållbar än många andra lastbilar.

Vad är HVO100?

Förkortningen HVO står för 'Hydrotreated Vegetable Oil', ett bränsle från avfallsströmmar. Siffran '100' bakom HVO indikerar att det handlar om en hållbar diesel av hög kvalitet i renaste form (100%). Med HVO100 kan du diesel hållbart. Den är fossilfri och ger en minskning av utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Bränslet kan användas i alla moderna dieselmotorer och i valfritt blandningsförhållande.

Varför är detta viktigt?

Anläggningstransporter tankar denna HVO100 på uppdrag av MBI, istället för standarddiesel. På så sätt förhindrar de extra CO2 i atmosfären. Med dessa leveranser till Haag, cirka 157 laster totalt, sparas cirka 37.000 2 kg COXNUMX (jämfört med standardtransporter). Därigenom möter de en viktig hållbar pelare.

Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser halveras. Transporter är en "koldioxidintensiv verksamhet" och är därför en avgörande faktor för att uppnå detta mål. En mer hållbar transportform krävs därför i allt högre grad när man skaffar nya beställningar. Även för dessa leveranser till Haag, en order som vann pga MBI tillsammans med Construction Transport kunde vi erbjuda denna mer hållbara transportform.

Läs också: Arbetet för snorkare inom taxisektorn återhämtar sig

Stenbil från MBI.
Utskriftsvänlig, PDF och e-post