Även med rasande personalbrist verkar arbetsgivarna ovilliga att komma med förbättringar.

I fredags inledde en delegation från FNV tillsammans med CNV samtal med arbetsgivare igen för att förhandla om det nya kollektivavtalet för sjukvårdstransporter och taxi. Det var de första förhandlingarna sedan sommaren och med tanke på stigande inflation hade de en prioritet: att skapa ekonomisk trygghet för medlemmarna. Fackförbunden indikerar att det, på grund av skyhöga energiräkningar och dyra matvaror, länge varit omöjligt för många av deras medlemmar att klara sig, även med alla extra timmar.

kravpaket

Förhandlingar inleddes i maj med ett starkt krav på 18 poäng för att förbättra det nya kollektivavtalet. Efter 6 förhandlingsrundor angav de fackliga organisationerna att de upplevde liten rörelse från arbetsgivarna. Även med rasande personalbrist verkar arbetsgivarna ovilliga att komma med förbättringar. FNV uppfattar denna inställning som att arbetsgivare inte ser att ett bra kollektivavtal är nödvändigt för att attrahera nya kollegor och ännu viktigare, för att behålla dem.

gå vidare

Därför kom man i fredags med ett förslag i ett försök att ta ett steg mot arbetsgivarna. Facken är beredda att flytta ett stort antal punkter till nästa års förhandlingar. Men bara om arbetsgivarna kommer med följande nyckelpunkter. En automatisk priskompensation (APC) så att lönerna höjs årligen och köpkraften inte längre sjunker.

De vill använda APC för 2023 års kollektivavtal enligt följande: en minimilön på €14 per timme, där €14 blir det första lönesteget i den nya lönestrukturen och alla andra steg kommer att stiga tillsammans med det. Vid sjukdom önskar facken 100% fortsatt utbetalning från första dagen och avskaffande av karensdagar. När det gäller arbetstiden finns ett krav på likabehandling av arbetstiden för mobil och icke-mobil personal.

(Texten fortsätter under bilden)
För att öka trycket anordnar de ett kollektivavtalsstrategimöte för FNV:s medlemmar lördagen den 1 oktober.

Alla signaler är också röda för arbetsgivare. Mot bakgrund av förra veckans samråd med de fackliga organisationerna beslutades att omvandla KNVs bollplankmöte till ett formellt allmänt medlemsmöte för KNV Zorgvervoer en Taxi. Med tanke på den senaste utvecklingen är det av stor vikt att så många medlemmar som möjligt deltar i denna föreningsstämma och att branschorganisationen kan inta en ståndpunkt som har bred förankring av medlemmarna.

insatser

Arbetsgivare erbjuder en löneökning på 8 % och är fortfarande 7 % borta från minst 14 USD i timmen. De håller också fast vid nuvarande fortsatta löneutbetalningar vid sjukdom. Det innebär fortfarande en straffavgift för fackföreningarna på medlemmarnas löner när de är sjuka. Detta innebär också att karensdagar under vilka människor inte får lön förblir intakta.

Arbetsgivare vill också att den gamla betalda tiden ska återföras till kollektivavtalet, varvid högst 6 avbrott får ske på arbetsplatsen med obegränsad tid. Det innebär att om det inte finns några turer för en förare så blir det inte betald tid. För att öka trycket anordnar de ett kollektivavtalsstrategimöte för FNV:s medlemmar lördagen den 1 oktober.

Relaterade artiklar:
Kalenderpaket
Utskriftsvänlig, PDF och e-post