Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de beantwoording van de kamervraag van de heer Van Raak over grote misstanden in de uitvaartzorg gaf de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren aan dat de branchevereniging zelf regels kan stellen over hoe zij wil optreden tegen leden die niet aan de gestelde standaarden c.q. interne regels voldoen.

Zij kunnen daarnaast actief voorlichten over welke uitvaartondernemers zijn aangesloten en een keurmerk hebben. Dat kan nabestaanden helpen bij hun keuze voor een uitvaartondernemer. Daarnaast kan een branchevereniging indien zij vermoedens heeft van een handelen in strijd met de wet dat altijd melden bij de politie of als signalering meegeven aan mijn ministerie, afhankelijk van de aard van het vermoeden.

Grote misstanden in de uitvaartzorg

Aanleiding was de berichtgeving over de uitvaartzorg in de Telegraaf van 10 oktober jl. en de aflevering van Undercover Nederland van 13 oktober jl., waarin deze omstandigheden besproken zijn en te zien waren. Het vervoeren van het lichaam van overledenen naar het buitenland is op zichzelf geen misstand. Dit is toegestaan op grond van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, mits dat met een laissez-passer gebeurt. De regeling daarvoor heeft concreet vorm gekregen in artikel 11 Besluit op de lijkbezorging. Overtreding van deze regeling in de uitvaartbranche is strafbaar gesteld in de wet.

De Minister is al enige tijd met de sector in overleg over manieren om misstanden te voorkomen in de uitvaartbranche.

“De uitvaartbranche bestaat voor het overgrote deel uit personen die zich met hart en ziel inzetten om een waardige en respectvolle uitvaart c.q. lijkbezorging van de overledene te organiseren. De recente berichtgeving in het Telegraaf-artikel en de uitzending van Undercover in Nederland betroffen één ondernemer. De BGNU stelde dit nog nooit te hebben meegemaakt. Tegelijkertijd bevestigt deze berichtgeving het belang om dergelijke misstanden te voorkomen. Daarover ben ik reeds met de branche in gesprek en zal ik binnenkort ook met uw Kamer over komen te spreken.”, aldus Ollongren in de beantwoording van de kamervraag.

Lees ook: Wet op de lijkbezorging laat nog even op zich wachten

 
Kajsa Ollongren